بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا؛

بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا استان فارس سفر با خودرو شخصی به شیراز در تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ ممنوع است.

عناوین بیشتر
عناوین بیشتر