کد خبر 390013

جزئیات افزایش قیمت بلیت موزه‌ها

مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری کشور گفت: بر اساس مصوبه دولت، بلیت موزه‌ها برای گردشگران خارجی ۴ دلار و برای گردشگران و بازدیدکنندگان ایرانی ۴۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمدرضا کارگری مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری کشور در باره افزایش قیمت بلیت موزه‌ها گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر اساس قانون هر سه سال یکبار بازبینی در خصوص قیمت ورودی موزه‌ها داریم که هیات دولت نیز آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بررسی می‌کند.

وی افزود: با توجه به تورم و موضوعات دیگر مقداری قیمت بلیت موزه‌ها افزایش پیدا کرده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و در سال جاری نیز چنین مصوبه‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشتیم، ولی سقف آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرایی نکردیم.

کارگری با اشاره به اینکه 4 سال است که هیچ گونه افزایش قیمتی در خصوص بلیت موزه‌ها نداشتیم گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیشتر این افزایش‌ قیمت‌ها مربوط به گردشگران خارجی می‌شود. با توجه به افزایش قیمت دلار در کشور، حداکثر 4 دلار به قیمت بلیت موزه‌ها برای گردشگران خارجی در نظر گرفتیم که حدود 50 هزار تومان می‌شود. این مبلغ باز کمتر از موزه‌های اروپایی است.

مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری کشور یادآور شد: در مورد گردشگران ایرانی نیز افزایش حدود 40 درصد داشته‌ایم که عدد میزان افزایش زیاد قابل توجه برای گردشگران ایرانی نیست.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری