کد خبر 232644

طرح جامع تنفس جنگل در حال اجراست

قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: طرح جامع و راهبردی تنفس و استراحت جنگل بر اساس برنامه در حال اجراست.

به گزارش اقتصاد آنلاین، ناصر مقدسی، طرح توقف بهره‌برداری صنعتی و تجاری از جنگل های شمال را گام نخست از مجموعه اقدامات این طرح راهبردی دانست و خاطرنشان کرد: طرح تنفس جنگل اعمال مجموعه ای از سیاست ها و اجرای برنامه ها و اقداماتی است که اکوسیستم شکننده و آسیب پذیر و ناپایدار جنگل را به سمت پایداری و ارتقای شاخص های کمی و کیفی در مواجهه با تهدیدات حال حاضر و آینده پیش می برد.

قائم مقام سازمان جنگل ها اضافه کرد : تاکنون ۶۸ قرارداد بهره‌برداری در ۵۸۰ هزار هکتار خاتمه یافته و سایر قراردادها رو به اتمام است.

وی درباره مواد اولیه کارخانه ها و صنایع چوب و کاغذ تصریح کرد: تأمین چوب صنایع باید از منابع جایگزین چوب به ویژه ضایعات بخش کشاورزی و نیز توسعه زراعت چوب و واردات آن تأمین شود و جنگل های باقیمانده باستانی و هیرکانی که در شرایط ناپایداری قرار دارد به منظور کارکردهای حیاتی باید کاملاً مورد حفاظت قرار گیرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر