اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

صیفی‌جات رکورد افزایش قیمت گوشت قرمز را شکستند!

در بین هیاهوی افزایش قیمت گوشت قرمز، برخی اقلام پر مصرف صیفی‌جات در حال ثبت رکورد تازه‌ای از افزایش قیمت بیش از گوشت قرمز هستند.

صیفی‌جات رکورد افزایش قیمت گوشت قرمز را شکستند!

اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی، بر اساس گزارش تغییرات قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری مرکز آمار ایران در بهمن ماه، در گروه سبزی و صیفی‌جات بیش‌ترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل (دی ماه) مربوط به فلفل دلمه‌ای با ٣١، ١ درصد، بادمجان با ٢۶. ٢ درصد، خیار با ٢٣. ٧ درصد و پیاز با ٢٢. ۵ درصد بوده که این افزایش قیمت‌ها بیش از گوست قرمز است چراکه، همین گزارش افزایش قیمت گوشت گوسفندی را در بهمن ماه را ۲۱.۸درصد و گوشت گاو یا گوساله را ۱۳.۲درصد اعلام کرده است.

بررسی اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد، از ابتدای اسفندماه نیز افزایش قیمت دست کم در دو محصول صیفی پیاز و فلفل دلمه ای ادامه داشته است. به عبارت دیگر، در بین هیاهوی افزایش قیمت گوشت قرمز، برخی از اقلام پر مصرف صیفی‌جات در حال ثبت رکورد تازه‌ای از افزایش قیمت بیش از گوشت قرمز هستند.

تغییرات قیمتی پرمصرف‌ترین محصولات صیفی در بهمن و اسفندماه

در ابتدای بهمن ماه، قیمت عمده هر کیلوگرم فلفل دلمه‌ای رنگی ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان، هر کیلوگرم فلفل دلمه‌ای سبز ۱۳ تا ۲۵ هزار تومان، هر کیلوگرم بادمجان دلمه‌ای ۱۰ تا ۱۷ هزار تومان، هر کیلوگرم بادمجان قلمی ۱۰ تا ۲۲ هزار تومان، هر کیلوگرم خیار بوته‌ای ۱۰ تا ۱۷ هزار تومان، هر کیلوگرم خیار گلخانه‌ای ۱۴ تا ۲۵ هزار تومان و هر کیلوگرم پیاز زرد ۱۰ تا ۱۸ هزار تومان، هر کیلوگرم پیاز قرمز ۱۵ تا ۲۲ هزار تومان و هر کیلوگرم پیاز سفید ۱۰ تا ۱۸ هزار تومان بود.

در نیمه بهمن ماه، قیمت عمده هر کیلوگرم فلفل دلمه‌ای رنگی ۲۰ تا ۷۰ هزار تومان، هر کیلوگرم فلفل دلمه‌ای سبز ۱۸ تا ۴۵ هزار تومان، هر کیلوگرم بادمجان دلمه‌ای ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان، هر کیلوگرم بادمجان قلمی ۱۰ تا ۲۲ هزار تومان، هر کیلوگرم خیار بوته‌ای ۱۰ تا ۱۷ هزار تومان، هر کیلوگرم خیار گلخانه‌ای ۱۴ تا ۲۶ هزار تومان و هر کیلوگرم پیاز زرد ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، هر کیلوگرم پیاز قرمز ۱۸ تا ۲۸ هزار تومان و هر کیلوگرم پیاز سفید ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان بود.

در پایان بهمن ماه، قیمت عمده هر کیلوگرم فلفل دلمه‌ای رنگی ۲۵ تا ۷۰ هزار تومان، هر کیلوگرم فلفل دلمه‌ای سبز ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان، هر کیلوگرم بادمجان دلمه‌ای ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان، هر کیلوگرم بادمجان قلمی ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان، هر کیلوگرم خیار بوته‌ای ۱۰ تا ۱۷ هزار تومان، هر کیلوگرم خیار گلخانه‌ای ۱۴ تا ۲۶ هزار تومان و هر کیلوگرم پیاز زرد ۱۷ تا ۲۲ هزار تومان، هر کیلوگرم پیاز قرمز ۱۸ تا ۲۶ هزار تومان و هر کیلوگرم پیاز سفید ۱۶ تا ۲۲ هزار تومان بود.

در روز‌های ابتدایی اسفند ماه، قیمت عمده هر کیلوگرم فلفل دلمه‌ای رنگی ۲۵ تا ۷۵ هزار تومان، هر کیلوگرم فلفل دلمه‌ای سبز ۳۰ تا ۵۸ هزار تومان، هر کیلوگرم بادمجان دلمه‌ای ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان، هر کیلوگرم بادمجان قلمی ۱۰ تا ۱۸ هزار تومان، هر کیلوگرم خیار بوته‌ای ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، هر کیلوگرم خیار گلخانه‌ای ۱۴ تا ۲۵ هزار تومان و هر کیلوگرم پیاز زرد ۱۷ تا ۲۴ هزار تومان و هر کیلوگرم پیاز سفید ۱۶ تا ۲۴ هزار تومان بوده است.

ارسال نظر
ارسال نظر