کد خبر 454473

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد:

خرید بیش از دو میلیون تن گندم تضمینی تاکنون

تاکنون خرید بیش از دو میلیون تن گندم تضمینی – مباشرتی توسط شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران خریداری شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به خرید تضمینی - مباشرتی گندم در سال ۱۳۹۹ توسط شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی کشور گفت: میزان کل خرید تضمینی - مباشرتی گندم توسط شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران به مقدار ۲ میلیون ۱۲۸ هزارو ۴۲۹ تن است که درمقایسه با میزان مشابه درسال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: میزان گندم خریداری شده توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شبکه تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در دوره مشابه سال قبل مقدار ۱میلیون و ۹۰۷هزارو۳۲۶ تن بوده است.

غنی زاده در پایان اظهار کرد: تاکنون بیشترین میزان خرید تضمینی - مباشرتی گندم درکل کشور (مقایسه ای استانی) توسط شبکه تعاونیهای روستایی وکشاورزی ایران با خرید میزان ۷۹۹ هزارو ۸۸۳ تن معادل ۳۸ درصد کل خرید گندم کشور در استان خوزستان و کمترین میزان خرید گندم به مقدار ۸۰۲ تن دراستان گیلان ۳ درصد صورت گرفته است .

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری