{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

اغذیه پزی های سیار در این شب ها که سایه ویروس کرونا بر شهر سنگینی می کند بدون توجه به هشدارها وزارت بهداشت و رعایت مسائل بهداشتی کنار خیابان بساط کرده و انواع ساندویچ ها و کباب ها را می پزند و جالب تر آنکه برخی از مردم نیز به راحتی از آنها خرید می کنند. این اغذیه پزها تا نزدیک سپیده صبح مشغول هستند و مشتری دارند.این درحالی است که رستوران ها و فست فود ها که تمام پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند به دلیل عدم تجمع مشتریان در رستوران فقط حق دارند غذای بیرون بر ارائه کنند، اما فعالیت این اغذیه پز ها و تجمع افراد در کنار آنها توسط هیچ نهادی نظارتی کنترل نمی شود.

کد خبر: ۴۳۱۳۲۰
منبع : ایرنا
ارسال نظر