کد خبر 370338

گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد

تورم‌۵۶ تا ۶۲درصدی مواد خوراکی در یک سال اخیر/ افزایش ۰.۵درصدی نسبت به ماه قبل

گزارش جدید مرکز آمار نشان می دهد که تورم مواد خوراکی در دهک های مختلف در تیرماه بین ۵۶ تا ۶۲درصد بوده است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بررسی های مرکز آمار نشان میدهد که محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٥٦,٦ درصد برای دهک اول تا ٦٢.٨ درصد برای دهک دهم است.

هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٧ درصد برای دهک اول تا ٣٨.٨ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

برهمین اساس، نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ١٣٩٨ برابر 40.4 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 40.1 درصد برای دهک اول تا ٤٣.١ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٣ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٣ درصد) تغییری نداشته است.

تورم

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری