{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 422815

مجوز افزایش سرمایه ۵۵ درصدی داروسازی ابوریحان از محل مطالبات و اورده نقدی به میزان ۳۴% و انباشته ۲۱% به جهت اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و کاهش هزینه های مالی صادر شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری