کد خبر 409299

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه «فاراک»

سود نقدی به ازای هر سهم صفر ریال به تصویب رسید. بهمند به‌ عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و تدوین و همکاران به‌ عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید. روزنامه‌ اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر