{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 400355

فروش شرکت سیمان باقران در نیمه ابتدایی سال قبل، ۲۲میلیاردتومان رقم خورد که این مقدار ۲۵میلیاردتومان رشد کرد و در دوره مشابه امسال به ۴۷میلیاردتومان رسید. از سویی دیگر شرکت مذکور از آغاز فروردین تا انتهای شهریور سال جاری متحمل نزدیک به ۲۸میلیاردتومان زیان شد، این در حالی است که در دوره مشابه امسال موفق شد تقریبا ۳۵میلیاردتومان سود خالص کسب کند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری