کد خبر 329665

در صحن شورای شهر تهران مطرح شد:

شوخی های هاشمی با زیست شبانه/اگر می خواهید قهر کنید تنها ۱۰دقیقه زمان دارید

تصویب ماده مربوط به تهیه سند احیای زیست شبانه در کلان شهر تهران حاشیه هایی را به همراه داشت.

به گزارش اقتصادآنلاین، اعضای شورای شهر تهران در نوبت عصر بررسی فصل سوم برنامه پنج ساله شهرداری را با عنوان پایداری اجتماعی و فرهنگی با شهروندان مشارکت جو بررسی کردند.

ماده 67 این فصل که شهرداری را موظف می کرد در چارچوب محله گرایی، تقویت هویت محله ای و بهره مندی از مشارکت سازمان های مردم نهاد و اجتماع محور، لایحه نظام نامه محله ای شهروندان در مدیریت شهری را تدوین کنند، به تصویب رسید.

در ماده 68 نیز شهرداری موظف شد به منظور ارتقا زیست پذیری و توسعه فضاهای عمومی مولد و پایدار تا پایان سال اول سند احیای زیست شبانه در کلان شهر تهران را جهت تصویب به شورا ارائه کند که در جریان بررسی این ماده زهرا صدراعظم نوری پیشنهاد داد: رویکردهای اجتماعی و فرهنگی در این بخش دیده شود.

این پیشنهاد نوری مورد مخالفت اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی قرار گرفت زیرا آنها اعتقاد داشتند در حال حاضر زیست شبانه متولی مشخصی ندارد و با آوردن محورهای اجتماعی، فرهنگی ساماندهی زیست شبانه دشوارتر خواهد شد.

محسن هاشمی نیز در جریان بررسی این ماده به شوخی گفت: من با زیست شبانه مخالفم و معتقدم باید 10شب بخوابیم و 5 صبح بیدار شویم. برنامه ریزی برای زیست شبانه مادر و پدرها را نگران می کند زیرا بچه ها که زیاد بیرون می مانند ما پدر و مادرها نگران می شویم و در کل بیرون روی نصف شب کار خوبی نیست. 

سالاری و اعطا به حالت قهر از صندلی خود بلند شدند که هاشمی به شوخی خطاب به آنها گفت: برای قهر کردن مانند من تنها 10 دقیقه زمان دارید.

علیخانی به شوخی به سالاری گفت: همه ما کار داریم و اگر قرار است برویم همه باید با هم برویم.

در نهایت این بند با تایید پیشنهاد نوری به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر