کد خبر 526751

تداوم صدر نشینی بیمه آسیا در شرکت های بیمه بازار سرمایه

بیمه آسیا در سال۱۳۹۹ با ۱۸درصد از مجموع حق بیمه تولیدی ۱۴ شرکت حاضر در بازار سرمایه رتبه اول خود را تداوم بخشید و رکورد های جدیدی بر جای گذاشت.

به گزارش اقتصادآنلاین، در سال 1399، بیمه آسیا با 18 درصد از مجموع 466 هزار و 927میلیارد و 132 میلیون ریال حق بیمه تولیدی 14 شرکت حاضر در بازار سرمایه، 83 هزار و 820 میلیارد و 61 میلیون ریال حق بیمه را به خود اختصاص داد.

بنابر این گزارش، کل خسارت پرداخت شده توسط این 14 شرکت 247 هزار و 85 میلیارد و 701 میلیون ریال بوده که سهم بیمه آسیا برابر با 18.6 درصد معادل 45 هزار و 952 میلیارد و 836 میلیون ریال است.

این گزارش تصریح می کند، در سال1399 سهم رشته بیمه درمان از کل فروش 14 شرکت یادشده 25.8 درصد بود، در حالی که رشته بیمه درمان تنها 16 درصد از کل فروش بیمه آسیا را به خود اختصاص داده است. همچنین در این سال  16.3 درصد از کل فروش بیمه آسیا در رشته بیمه بدنه بوده است در حالی که میانگین فروش این رشته در میان 14 شرکت بیمه، 8.7 درصد است.

این گزارش نشان می‌دهد در رشته بیمه بدنه خودرو نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در مجموع 14 شرکت 42.5 درصد ارزیابی می‌شود در حالی که این نسبت در خصوص بیمه آسیا 39.2 درصد است. همچنین میانگین نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در رشته بیمه درمان در بین 14 شرکت 72.9 برآورد شده است در حالی که در خصوص بیمه آسیا این نسبت به 70.8 درصد می‌رسد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر