اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

خرید ۱,۶۰۰میلیارد تومانی شستا در بهمن/ افزایش ۶هزار میلیارد تومانی ارزش بازاری شستا

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی توانست ارزش بازاری خود را در بهمن ماه بیش از ۶هزار میلیارد تومان افزایش دهد. همچنین این شرکت در این ماه تنها هزار و ۶۰۰میلیارد تومان خرید کرد و هیچ یک از دارایی‌های خود را نفروخت.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با انتشار گزارش فعالیت خود در بهمن ماه ۱۳۹۹ خبر از افزایش ۲۸درصدی ارزش بازاری خود داد. ارزش بازاری شستا که تا انتهای دی ماه ۲۱هزار و ۷۴۸میلیارد تومان بود، با افزایش ۶هزار و ۱۲۵میلیارد تومانی بر قله ۲۷هزار و ۸۷۳میلیارد تومانی ایستاد.

محصولات شیمیایی که بیشترین سرمایه‌گذاری شستا در این گروه بوده است، با افزایش ۹هزار و ۷۰۴میلیارد تومانی و رشد ۱۵درصدی به میزان ۷۱هزار و ۴۵۰میلیارد تومان رسید. سرمایه‌گذاری‌ها نیز با رشد تقریباً ۱۷درصدی به ۲۶هزار و ۸۲۲میلیارد تومان افزایش یافت.

گروه سیمانی‌ها هم که در رتبه سوم سرمایه‌گذاری شستا قرار داشت، با افتی ۵۳میلیارد تومان همراه بود و به ۱۴هزار و ۱۳۲میلیارد تومان رسید و همچنان در رتبه سوم قرار گرفت. گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات نیز که ۱۲هزار و ۵۲۹میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری‌های شستا را تشکیل می‌دهند، با رشد ۵درصدی به عدد ۱۳هزار و ۴۰۶میلیارد تومان رسید.

همچنین در یازدهمین ماه ۱۳۹۹، شستا تنها خریدار بود و هیچ یک از سرمایه‌گذاری‌های خود را به فروش نرساند. مدیریت صنایع نوین تامین شرکتی بود که طی این ماه سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی ۳۵۰میلیارد دیگر در آن سرمایه‌گذاری کرد. همچنین شستا اوراق مشارکت مجموعا به ارزش ۲هزار و ۱۶۳میلیارد تومان خریداری کرد که ۶۷درصد آن در بورس پذیرفته شده است و مابقی خارج آن خریداری شد. خرید بیش از ۱۰۰میلیون از سهام سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سیتا) به ارزش ۱۵۱میلیارد و۵۹۱میلیون تومان دیگر خرید شستا در بهمن بود. همچنین شستا در این مدت شرکتی خارج از بورس به ارزش ۳۱۰میلیارد تومان خریداری کرد تا با رشدی ۱۷درصدی به عدد۲هزار و ۹۱میلیارد تومان این بخش از سرمایه‌گذاری‌هایش ارتقا یابد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر