{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

یکی از صنایع پایه‌ای در هر کشوری به خصوص در کشورهای در حال توسعه، صنعت سیمان است. در واقع روند ساخت و ساز و فعالیتهای عمرانی و توسعه‌ای در کشورها نیاز به صنعت سیمان فعال دارد. حتی در سالهای اخیر صنعت سیمان با نگاه صادرات محور در رابطه با همسایگان کشور به توسعه ظرفیت‌های خود پرداخته است.

اقتصاد آنلاین - محمد گلشاهی؛  غرب کشور به دلیل همسایگی با کشور عراق و اقلیم کردستان علاوه بر تقاضای داخلی با تقاضای صادراتی مضاعفی نیز روبرو بوده است ، اگرچه در سال‌جاری به دلیل توقف صادرات به این کشور از میزان صادرات سیمان کاسته شد. با این حال افزایش قیمت سیمان در یکسال گذشته که در حدود 25 درصد برآورد شده است سبب شده تا وضعیت شرکت‌های سیمانی مطلوب باشد. لازم به توضیح است که آمار ذیل بر اساس گزارشات اعلامی به سازمان بورس بوده که هنوز حسابرسی نشده است و شرکت‌ها مربوط به استان‌های شمال‌غرب، غرب و جنوب‌غرب است . البته شرکت‌های سیمان غرب استان فارس نیز در این لیست قرار گرفته است ، همچنین گزارشات شرکت سیمان فارس خوزستان مربوط به شش ماهه منتهی به آبان 1398 ، گزارشات شرکت سیمان کردستان مربوط به سه ماهه منتهی به آذر امسال و گزارشات سیمان اردبیل مربوط به 12 ماهه منتهی به آذر 1398 می‌باشد.

بررسی درآمدهای شرکت های سیمانی

از منظر درآمدی تمامی شرکت‌ها با رشد درآمد در دوره مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بودند. بیشترین رشد درآمدی مربوط به شرکت سیمان فارس و خوزستان با 264 درصد رشد است . پس از آن سیمان کردستان قرار دارد و سیمان هگمتان و سیمان خوزستان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کمترین رشد درآمدی نیز مربوط به شرکت سیمانغرب است.

نام شرکت

تعداد ماه مورد بررسی

درآمدهای عملیاتی سال مالی جاری

درآمد عملیاتی در مدت مشابه سال قبل

رشد عملکرد

سیمان فارس و خوزستان

6

                           267,463

                     77,204

246.4%

سیمان کردستان

3

                           470,698

                   220,872

113.1%

سیمان هگمتان

9

                        2,169,651

                1,130,668

91.9%

سیمان خوزستان

9

                        3,582,875

                2,117,315

69.2%

سیمان آرتا اردبیل

12

                        1,428,521

                   889,066

60.7%

سیمان صوفیان

9

                        2,209,498

                1,376,843

60.5%

سیمان فارس نو

9

                        1,674,949

                1,077,929

55.4%

سیمان ایلام

9

                        1,152,505

                   754,813

52.7%

سیمان فارس

9

                           827,292

                   550,199

50.4%

سیمان دورود

9

                        1,025,154

                   725,224

41.4%

سیمان ارومیه

9

                        1,932,216

                1,443,109

33.9%

سیمان بهبهان

9

                        1,073,939

                   837,904

28.2%

سیمان غرب

9

                        1,211,754

                   975,276

24.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگاهی به سود خالص شرکت های سیمانی

از منظر عملکرد سود نیز شرکت سیمان فارس و خوزستان پیشتاز است و افزایش حدود 7 برابری داشته است. البته بخش زیادی از این افزایش بابت سود سرمایه‌گذاری این شرکت است. پس از این شرکت، سیمان هگمتان و کردستان قرار دارند. در مجموع تنها دو شرکت سیمان دورود و ایلام نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش سود (افزایش زیان)روبرو بوده اند.

نام شرکت

تعداد ماه مورد بررسی

سود خالص

مدت مشابه سال قبل

رشد

سیمان فارس و خوزستان

6

203,423

28,601

611%

سیمان هگمتان

9

460,457

114,460

302%

سیمان کردستان

3

110,263

(33,977)

225%

سیمان آرتا اردبیل

12

        505,770

        255,845

98%

سیمان ارومیه

9

806,271

439,480

83%

سیمان فارس

9

251,633

144,127

75%

سیمان صوفیان

9

307,329

191,440

61%

سیمان خوزستان

9

772,507

493,431

57%

سیمان بهبهان

9

449,286

299,541

50%

سیمان فارس نو

9

706,990

570,667

24%

سیمان غرب

9

318,765

261,983

22%

سیمان دورود

9

41,595

53,418

-22%

سیمان ایلام

9

(128,361)

(81,023)

-258%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی وضعیت دارایی های شرکت های سیمانی

به رغم اینکه سیمان فارس و خوزستان با بیشترین میزان دارایی روبرو است با این حال نسبت به ابتدای سال مالی با کاهش دارایی روبرو بوده است که دلیل آن اعطای سود سهام مصوب بوده است. بیشترین افزایش در دارایی نیز متعلق به سیمان ارومیه بوده است.

نام شرکت

تعداد ماه مورد بررسی

سرمایه

دارایی در انتهای دوره مورد بررسی

دارایی در ابتدای دوره

تفاوت دارایی نسبت به ابتدای سال مالی

سیمان ارومیه

9

     700,000

   2,513,506

   2,020,231

493,275

سیمان صوفیان

9

     550,000

   2,997,811

   2,625,169

372,642

سیمان آرتا اردبیل

12

     240,000

   1,300,150

      932,613

367,537

سیمان فارس نو

9

     350,000

   2,424,848

   2,140,423

284,425

سیمان غرب

9

     500,000

   1,825,480

   1,558,106

267,374

سیمان بهبهان

9

       55,000

   1,572,847

   1,357,744

215,103

سیمان دورود

9

     641,697

   2,095,887

   1,892,308

203,579

سیمان خوزستان

9

     650,000

   4,600,037

   4,429,798

170,239

سیمان هگمتان

9

     502,900

   2,999,492

   2,837,824

161,668

سیمان فارس

9

     233,000

   1,436,175

   1,293,443

142,732

سیمان کردستان

3

  2,200,000

   3,089,911

   3,106,779

(16,868)

سیمان ایلام

9

     412,500

   2,156,947

   2,559,932

(402,985)

سیمان فارس و خوزستان

6

  5,625,000

 13,582,239

 15,010,479

(1,428,240)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه دارد ....

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری