کد خبر 397061

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

۶شرکت بزرگ ساختمانی در سال۱۳۹۷ زیان خالص داشتند/ ۱۹شرکت ساختمانی هم به سود رسیدند

بازار مسکن و ساختمان طی سالهای گذشته و به ویژه از سال ۱۳۹۲ ،وارد رکود سنگینی شده بود که در نیمه دوم سـال ۱۳۹۶ و نیمـه اول سـال ۱۳۹۷ بـا تغییر پارامترهای اقتصاد کلان کشور، رونق یافت.

به گزارش اقتصادآنلاین، آمار فعالیتهای ساختمانی در سالهای گذشته نشان میدهد که روند شـروع و تکمیل ساختمان ها در مناطق شهری از سال 1392 تـا سال 1395 روند کاهشی داشته است، اما در سال 1396 رشد قابل توجهی داشته اسـت. آخرین آمار ارائه شده نیز نشان میدهد در بهار 1397 ،آمار پروانه های صادره در کل کشور افزایش بیـش از 11 درصـدی نسـبت بـه زمان مشابه سال قبل داشته است.

20191105_153207
در نمودار زیر تعداد تعداد پروانه های صادر شده، ساختمان های شروع شده و تکیمل شده از سال 1370 تا سال 1396 را مشاهده میکنید.

همچنین سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و در نمودار زیر قابل مشاهده است.

 
 

20191105_153144


در ادامه وضعیت مالی شرکت های فعال در این صنعت را بررسی میکنیم.

 

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان سودآورترین شرکت بخش انبوه سازی، املاک و مستغلات در سال 1397 بوده و موفق به کسب سود 89 میلیارد تومانی شده است. شرکت شاهد نیز با کسب 66 میلیارد تومان سود خالص در سال 1397 در رده دوم سودآورترین شرکت این صنعت قرار دارد.

شرکت عمران و توسعه فارس، شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه و شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن نیز هرکدام به ترتیب 35 ، 33 و 31 میلیارد تومان سود خالص در سال 1397 بدست آورده اند.

7 شرکت نیز هرکدام کمتر از 1 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده اند که از میان آنها میتوان به شرکت ساختمانی پارس توسعه سازان با 236 میلیون تومان و شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران با 399 میلیون تومان سود خالص در سال 1397 اشاره کرد.

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در سال 1397 بیش از 5 میلیارد تومان سود بدست آورده، اما زیان انباشته 1.9 میلیارد تومانی دارد.

در میان شرکت های مورد بررسی، 6 شرکت در سال 1397 زیان خالص داشته اند و 5 شرکت نیز دارای زیان انباشته هستند.

شرکت بین المللی توسعه ساختمان زیانده ترین شرکت در این صنعت است و 50 میلیارد تومان زیان خالص در سال 1397 ایجاد کرده و زیان انباشته 64 میلیارد تومانی دارد.

شرکت نوسازی و ساختمان تهران 27 میلیارد تومان زیان خالص و 124 میلیارد تومان زیان انباشته دارد. شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران نیز در سال 1397 دارای 11 میلیارد تومان زیان خالص و 96 میلیارد تومان زیان انباشته است.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود هرکدام به ترتیب 3 و 2.7 میلیارد تومان زیان انباشته در سال 1397 بدست آورده اند.

شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان نیز دارای 539 میلیارد تومان زیان خالص است.

در جدول زیر خلاصه ای از وضعیت مالی شرکت های فعال در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات را مشاهده میکنید.

20191105_153105

بیشتر بخوانید
ارسال نظر