استخدام منشی جهت دفتر پنجره های UPVC در همدان

یک دفتر پنجره های UPVC در همدان به یک نفر منشی خانم با روابط عمومی بالا جهت همکاری نیازمند است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری