{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

​مطب دندانپزشکی شهران جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دندانپزشک
مجرب
برای روز های فرد
در منطقه شمال غرب(شهران)
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02144338801
ارسال نظر