تلویزیون اقتصاد آنلاین؛

کمیسیون فرش اتاق بازرگانی با چه هدفی تشکیل شد؟

مرتضی حاجی اقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: کمیسیون فرش هیچ گاه وجود نداشت و حتی داخل کمیسیون گردشگری هم نبود. چیزی که در کمیسیون گردشگری داشتیم، حوزه صنایع دستی بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، وی افزود: کار متشکل برای فرش ذیل کمیسیون  صادرات و زمانی که اقای میری رییس کمیسیون صادرات بود، انجام شد. در آن زمان کمیته‌ای شکل گرفت به نام فرش و صنایع دستی که موفق هم عمل کرد.

حاجی اقامیری گفت: ما تصمیم گرفتیم بخشی از همکاران خود را در اتحادیه حمایت کنیم؛ تعداد افرادی که در حوزه فرش در هیات نمایندگان اتاق ایران هستند، اکنون به ۷نفر رسیده است.

ارسال نظر
ارسال نظر
پربازدیدترین ویدیو ها