کد خبر 576949

اعلام برنامه هفته ششم تا یازدهم لیگ دسته یک

برنامه مسابقات هفته ششم تا یازدهم لیگ یک باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته ششم

چهارشنبه ۲۶ آبان

رایکا بابل- آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهداء سیمرغ کیا کلا

قشقایی شیراز - شهرداری همدان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه حافظیه شیراز

خیبر خرم آباد- خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی خرم آباد

مس شهر بابک- سایپا تهران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

مس کرمان- استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه امام علی(ع) کرمان

شهرداری آستارا - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت

ویستا توربین تهران - ماشین سازی تبریز- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس

پارس جنوبی جم بوشهر- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی جم

استقلال خوزستان - شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی اهواز

هفته هفتم

دوشنبه اول آذر

ملوان بندر انزلی -مس شهر بابک- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت

شمس آذر قزوین - خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

سایپا تهران - خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

آرمان گهر سیرجان- قشقایی شیراز- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

رایکا بابل- ویستا توربین تهران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهداء سیمرغ کیاکلا

ماشین سازی تبریز - استقلال خوزستان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز

شهرداری همدان - مس کرمان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان

استقلال ملاثانی - شهرداری آستارا- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی اهواز

شاهین شهرداری بوشهر- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

هفته هشتم

پنجشنبه یازده آذر

مس کرمان- آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع) کرمان

قشقایی شیراز - رایکا بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه حافظیه شیراز

خوشه طلایی ساوه- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه

شهرداری آستارا - سایپا تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت

خیبر خرم آباد- استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد

ویستا توربین تهران - شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء شهر قدس

مس شهر بابک- ماشین سازی تبریز- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

پارس جنوبی جم بوشهر- شهرداری همدان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی جم

استقلال خوزستان - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز

هفته نهم

چهارشنبه ۱۷ آذر

سایپا تهران - پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه پاس قوامین تهران

آرمان گهر سیرجان- خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

ماشین سازی تبریز - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۴- ورزشگاه یادگار امام تبریز

قشقایی شیراز - ویستا توربین تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه حافظیه شیراز

رایکا بابل - استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء سیمرغ کیاکلا

ملوان بندر انزلی - مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت

شهرداری همدان- شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان

شاهین شهرداری بوشهر- مس شهر بابک- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

استقلال ملاثانی - خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز

هفته دهم

سه شنبه ۲۳ آذر

شهرداری آستارا - آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت

ویستا توربین تهران - شهرداری همدان- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد.

شمس آذر قزوین- سایپا تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

مس شهر بابک- استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

خیبر خرم آباد- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد

مس کرمان- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع) کرمان

خوشه طلایی ساوه- ماشین سازی تبریز - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه

پارس جنوبی جم بوشهر- رایکا بابل- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی جم

استقلال خوزستان - قشقایی شیراز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز

هفته یازدهم

شنبه ۴ دی ماه

ماشین سازی تبریز - پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه یادگار امام تبریز

آرمان گهر سیرجان- مس شهر بابک- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

شهرداری همدان - خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه حاجی بابایی همدان

ملوان بندر انزلی - خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت

شاهین شهرداری بوشهر- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

استقلال ملاثانی - سایپا تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز

ویستا توربین تهران - استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء شهر قدس

قشقایی شیراز - مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه حافظیه شیراز

رایکا بابل- شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء سیمرغ کیاکلا

ارسال نظر