کد خبر 362814

طبق اعلام بانک مرکزی؛

کاهش ۵۹.۸درصدی معاملات آپارتمان تهران در خرداد/ متوسط قیمت هر مترمربع، ۱۳۳میلیون ریال شد

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در خردادماه سال ۱۳۹۸، به ۶هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹.۸ درصد کاهش را نشان می دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین، در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 133 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.9 و 104.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.
«گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال 1398»، که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است،توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

بر اساس این گزارش:

 در خردادماه سال 1398 ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 6/0 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 59/8 درصد کاهش نشان میدهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 133/0میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4/9 و 104/3 درصد افزایش نشان میدهد.

خاطر نشان مینماید، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران میباشد.

1 -حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در خرداد ماه سال 1398 حاکی از آن است که از مجموع 5986 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 39/7 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل 4/0واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

1

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در خردادماه سال 1398 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15/0 درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم های 9/0 و 8/7 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 70/6درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در خردادماه سال جاری مربوط به به 10 منطقه شهر(به ترتیب بیشترین فراوانی شکامل مناطق 5 ،4 ،2 ،10 ،14 ،7 ،8 ،15 ،1 و 3 )بوده و 12 منطقه باقیمانده 29/4 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

2

 2 -تحولات قیمت مسکن

در خردادماه سال 1398 ،متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 133/0 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4/9 و 104/3 درصد افزایش نشان میدهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 10( معادل 134/2 درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه 1( معادل 89/0 درصد) تعلق دارد.

3

 در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسککونی معامله شده معادل 268/1میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 60/2میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است . ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 89/0 و 107/9 درصد افزایش نشان میدهند.

4

3 -تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در سه ماهه نخست سال 1398

تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در سه ماهه نخست سال 1398 به حدود 21/5 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 44/8 درصد کاهش نشان میدهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 124/1 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 106/7 درصد افزایش نشان میدهد.

5

 4 -سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

4-1 -توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در خرداد ماه سال 1398 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی "75 تا 90 "میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 10/5 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه قیمتی "60 تا 75 "میلیون ریال با اختصاص سهم 9/3درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته است. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 55/2 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمکت هر متر مربع واحد  مسکونی شهر تهران (133/0 میلیون ریال) معامله شده اند.

6

4-2-توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در خردادماه سال 1398 نشان میدهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای "50 تکا 60" مترمربع با سهم 14/6درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای "60 تا 70 "و "70 تا 80 "متر مربع به ترتیب با سهم های 13/7 و 12/6 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 54/7 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

7

4-3 -توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در خردادماه سال 1398 ،توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش "3/0 تا 4/5 "میلیارد ریال با اختصاص سهم 15/3درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش "4/5 تا 6/0 "میلیارد ریال نیز با اختصاص سهم 11/5 درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 50/0 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 9/0میلیارد ریال اختصاص داشته است.

8

5 -تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خردادماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل 23/0 و 20/7 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد.

9

6 -جمع بندی

در خردادماه سال 1398 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 133/0میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 104/3 درصد افزایش نشان میدهد. تعداد معاملات انجام شده طی این ماه 6/0 هزار فقره بود که نسبت به خردادماه سال 1397 معادل 59/8درصد کاهش دارد. در سه ماهه نخست سال 1398 نیز تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به حدود 21/5هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 44/8درصد کاهش نشان میدهد. همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 39/7 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 23/0 و 20/7 درصد رشد نشان میدهد.

10

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری