کد خبر 300996

مرکز آمار اعلام کرد:

کاهش ۱.۴ درصدی پروانه‌ ساختمانی در سال ۹۶

در سال ١٣٩٦، تعداد ٦٥١١٨ پروانه واحد مسکونی برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، صادر شده که نسبت به سال گذشته، حدود ١.٤ درصد کاهش داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، تعداد ٩٣١٦ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در سال ٩٦ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود ٧.٤ درصد افزایش داشته است.

بررسی نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در سال ١٣٩٦ در شهر تهران نشان می‌دهد:

الف- شهر تهران

در سال ١٣٩٦، تعداد ٦٥١١٨ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ١.٤ درصد کاهش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ٧.٠ واحد بوده است.

تعداد ٩٣١٦ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در سال ٩٦ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود ٧.٤ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران در سال ۹۶ بالغ بر ۱۱۸۲۳ هزار متر مربع بوده است که نسبت به سال گذشته حدود ۱۱.۵ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره مورد بررسی حدود ۱۲۶۹ متر مربع بوده است.

ب-کل نقاط شهری کشور

در سال ۱۳۹۶، تعداد ۳۲۲۹۶۲ واحد مسکونی در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور پیش بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۲.۱ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۲.۶ واحد بوده است.

تعداد ۱۲۲۰۸۱پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در سال ۹۶ صادر شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۷.۵ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در سال ۹۶ حدود ۵۹۷۴۶ هزار متر مربع بوده است که نسبت به سال گذشته ۴.۱ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه ها ۴۸۹ متر مربع بوده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر