کد خبر 259394

مروری بر بازار مسکن پایتخت در سال۹۶

خروج بازار از رکود/ رشد ۱۰درصدی متوسط قیمت آپارتمان

بررسی آمار معاملات خرید و فروش در شهر تهران نشان از آن دارد که بالاترین میزان معاملات در دی ماه سال جاری انجام شده و پس از آن بالاترین رقم مربوط به بهمن بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، بررسی روند معاملات انجام شده در بازار مسکن تهران در سال 96، حاکی از آن است که رکود از این بازار رخت بسته و بازار  وارد فاز جدیدی شده است.

 رخوت بهاری بازار مسکن در فروردین ماه

در فروردین ماه سال 96، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 5.4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، کاهش 8.5 درصدی داشته است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 43.7 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 3.6 درصدی داشته است.

جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در فروردین 96 است:

نمـودار مسکـن 96

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده در ماه فروردین، معادل 81.2 میلیون ریال به منطقه 3 و کم‌‌ترین آن با 19.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8.3 درصد افزایش و 3.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.

نمـودار مسکـن 96

رشد 200 درصدی تعداد معاملات در اردیبهشت ماه

در اردیبهشت ماه سال 96، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 16.4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، افزایش 6.4 درصدی داشته است.

همچنین متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 45.3 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 5.7 درصدی داشته است.

جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در اردیبهشت 96 است:

نمـودار مسکـن 96

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده در اردیبهشت، معادل 97.6 میلیون ریال به منطقه 1 و کم‌ترین آن با 22.1 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.1 و 3.8 درصد افزایش داشته است.

نمـودار مسکـن 96

 جزییات معاملات خرداد ماه

در خرداد سال 96 تعداد معاملات انجام شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15.4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، کاهش 0.8 درصدی داشته است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 45.6 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5.4 درصد افزایش پیدا کرده است.

جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در خرداد 96 است:

نمـودار مسکـن 96

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در خرداد ماه، معادل 98.9 میلیون ریال به منطقه یک و کم‌ترین آن با 22.9 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام ذکر شده نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.0 و 8.0 درصد افزایش نشان می‌دهد.

نمـودار مسکـن 96

 رشد 6.2 درصدی متوسط قیمت در تیرماه

در تیر ماه سال 96 تعداد معاملات انجام شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 14.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، کاهش 2.5 درصدی داشته است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 46.2 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 6.2 درصد افزایش یافته است.

جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در تیر ماه 96 است:

نمـودار مسکـن 96

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در تیر ماه، معادل 97.4 میلیون ریال ببه منطقه یک و کم‌ترین آن با 22.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.3 درصد کاهش و 6.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

نمـودار مسکـن 96

منطقه 18 ارزان ترین منطقه پایتخت در مردادماه

در مرداد ماه سال 96 تعداد معاملات انجام شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 18.0 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، افزایش 6.1 درصدی داشته است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 46.7 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 6.2 درصد افزایش یافته است.

جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در مرداد ماه 96 است:

نمـودار مسکـن 96

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در تیر ماه، معادل 99.0 میلیون ریال به منطقه یک و کم‌ترین آن با 22.6 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.1 و 5.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

نمـودار مسکـن 96

 رشد 9.7 درصدی متوسط قیمت در شهریورماه

در شهریور ماه سال 96 تعداد معاملات انجام شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، افزایش 9.2 درصدی داشته است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 47.6 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 9.7 درصد رشد داشته است.

جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در شهریور ماه 96 است:

نمـودار مسکـن 96

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در شهریور ماه، معادل 100.4 میلیون ریال به منطقه یک و کم‌ترین آن با 22.8 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.3 و 7.8 درصد افزایش نشان می‌دهد

نمـودار مسکـن 96

 جزییات معاملات مهرماه

در مهر ماه سال 96 تعداد معاملات انجام شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 13.8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، افزایش 34.4 درصدی داشته است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 47.9 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 8.7 درصد افزایش داشته است.

جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در مهر ماه 96 است:

نمـودار مسکـن 96

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در مهر ماه، معادل 102.6 میلیون ریال به منطقه یک و کم‌ترین آن با 22.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.4 و 12.6 درصد افزایش یافته است.

نمـودار مسکـن 96

 رشد 10 درصدی قیمت نسبت به آبان 95

در آبان ماه سال 96 تعداد معاملات انجام شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 14.8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، افزایش 18.5 درصدی داشته است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 48.9 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 18.5 درصد افزایش داشته است.

جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در آبان ماه 96 است:

نمـودار مسکـن 96

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در آبان ماه، معادل 102.7 میلیون ریال به منطقه یک و کم‌ترین آن با 23.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5.5 و 10.8 درصد افزایش یافته است.

نمـودار مسکـن 96

 رشد 50 درصدی تعداد معاملات در آذرماه

در آذر ماه سال 96 تعداد معاملات انجام شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 17.8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، افزایش 50.2 درصدی داشته است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 50.9 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 14.9 درصد افزایش یافته است.

جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در آذر ماه 96 است:

نمـودار مسکـن 96

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در آذر ماه، معادل 106.4 میلیون ریال به منطقه یک و کم‌ترین آن با 24.0 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.3 و 7.1 درصد افزایش یافته است.

نمـودار مسکـن 96

 رشد 16 درصدی متوسط قیمت خرید و فروش در دی ماه 

در دی ماه سال 96 تعداد معاملات انجام شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 19.0 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، افزایش 13.5 درصدی داشته است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 52.4 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 16.7 درصد افزایش یافته است.

جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در دی ماه 96 است:

نمـودار مسکـن 96

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در دی ماه، معادل 111.7 میلیون ریال به منطقه یک و کم‌ترین آن با 24.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.3 و 13.1 درصد افزایش یافته است.

نمـودار مسکـن 96

ادامه افزایش قیمت در بهمن ماه

در بهمن ماه سال 96 تعداد معاملات انجام شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 18.4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، افزایش 17.7 درصدی داشته است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 55.1 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 22.3 درصد افزایش یافته است.

جدول و نمودار ذیل عملکرد معاملات انجام شده و متوسط قیمت بنای مسکونی در بهمن ماه 96 است:

نمـودار مسکـن 96

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در بهمن ماه، معادل 115.4 میلیون ریال به منطقه یک و کم‌ترین آن با 24.3 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به‌طور یکسان 14.0 درصد افزایش یافته است.

نمـودار مسکـن 96

رشد 12 درصدی تعداد معاملات در یازده ماهه 96

به گزارش اقتصاد آنلاین، بنابر آمار بانک مرکزی، تعداد معاملات مسکونی انجام شده شهر تهران در یازده ماه سال 96 به 168.9 هزار واحد مسکونی بالغ شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش 12.8 درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله  شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 48.2 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

جدول ذیل عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در یازده ماهه سال 1394-96 است:

نمـودار مسکـن 96

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • آنتن
    ۰ ۰

    خواهشا الکی تبلیغ نکنید مردم پول ندارن بخرن خونه

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری