زنگنه: آقای رییسی به داد کشاورزی و دامداری برسید

یک نماینده مجلس گفت:وزیر محترم کشاورزی همه اتفاقات بد یک سال گذشته در کشاورزی و دامداری را به تحریم و ارز ۴۲۰۰ و نبود پول ربط می‌دهد.

زنگنه: آقای رییسی به داد کشاورزی و دامداری برسید

به گزارش اقتصاد آنلاین، محسن زنگنه، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توئیتی نوشت:

جناب آقای رییسی!‌
به داد زعفرانکاران برسید!

وزیر محترم کشاورزی همه اتفاقات بد یک سال گذشته در کشاورزی و دامداری را به تحریم و ارز ۴۲۰۰ و نبود پول ربط می‌دهد.

اینجا نه مشکل تحریم و ارز است و نه تامین منابع!!!

هر چند پیشنهاد می‌کنم به داد کل دامداری و کشاورزی کشور برسید.

زنگنه: آقای رییسی به داد کشاورزی و دامداری برسید

 

ارسال نظر
ارسال نظر