اقدام عجیب سایت رسمی مجلس / تصویر «پرچم روسیه» در «سرصفحه» سایت خبری خانه ملت!

یک پایگاه اطلاع رسانی از قرار دادن تصویر پرچم روسیه در سایت خبری مجلس خبر داد.

 اقدام عجیب سایت رسمی مجلس / تصویر «پرچم روسیه» در «سرصفحه» سایت خبری خانه ملت!

به گزارش اقتصاد آنلاین، یک پایگاه اطلاع رسانی از قرار دادن تصویر پرچم روسیه در «هدر» سایت خبری رسمی مجلس شورای اسلامی، خبر داد.

تصویر صفحه اول سایت «خانه ملت»، رسانه رسمی مجلس با «هدر» پرچم روسیه در ادامه مشاهده نمایید.

خانه ملت

منبع: چند ثانیه
ارسال نظر
ارسال نظر