کد خبر 460864

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

حذف مقررات دست و پاگیر برای تولیدکنندگان

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اقدام جهت حذف مقررات دست و پاگیر برای تولیدکنندگان توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توییتی نوشت: اولین دستورکارم بعنوان عضو ناظر بر هیات مقررات زدایی: وقتی آن هیات، سرگرم حذف ماهانه چند مقرره است، موتور تولید روزانه مقررات جدید، مشغول پیچیدن به پای اهل تولید است، مقرراتی که معلوم نیست حتی یک ماه هم ثابت بمانند: ورودی استخر،بیش از خروجی آن.

یک راه، قاعده One in,One out است.

photo_2020-08-18_21-44-43

بیشتر بخوانید
ارسال نظر