کد خبر 334100

طبق مصوبه عصر امروز کمیسیون تلفیق؛

تخصیص ۱.۵میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور

بر اساس مصوبه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صندوق توسعه برای تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص یافت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،‌ نشست عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 کل کشور با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه و بر اساس یکی از مصوبات کمیسیون،‌ مقرر شد  مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صندوق توسعه برای تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص یابد.

متن مصوبه مذکور به شرح زیر است:

به منظور حل مشکل بخش دفاعی کشور اجمالا موافقت شده است مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صندوق توسعه ملی بر‌دا‌شت شده و بر‌ا‌ی بخش بنیه دفاعی کشور هزینه شو‌د و مابقی نیاز از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منابع بودجه و منابع درآمد نفت تأمین شو‌د.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری