کد خبر 469955

ارتباطات سیار ایران در شهریور گُل کاشت

شرکت ارتباطات سیار ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ١٠٩٩١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢٠٠٢ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر