مدیر متولد آذر؛ با مدیر متولد آذر چجوری رفتار کنیم؟

مدیر متولد آذر ماه؛ مدیر متولد این ماه در وهله اول موجودی نا آشنا و عجیب به نظر می آید که رفتارش شباهتی به مدیران ندارد.

مدیر متولد آذر؛  با مدیر متولد آذر چجوری رفتار کنیم؟

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ مدیر متولد آذر؛ اطرافیان او دائما از خود می پرسند آیا رفتار مدیرشان در خور تمسخریا خشم نیست؟ در حالی که گروهی او را ساده لوح و فاقد هوش می دانند، گروه دیگر او را جزء نوابغ به شمار می آورند. اما در حقیقت او ترکیبی از یک موجود هوشمند و یک “دون کیشوت” است. در هر حال به نظر می رسد اگر کارمندان او ظرف مدت یک هفته او را ترک نکنند، برای مدت های طولانی در کنار او باقی نخواهند ماند.

ویژگی های مدیران متولد آذر ماه

مدیر متولد آذر در تمامی فعالیت ها و دیدگاه هایش، پرچم رک گویی و صراحت را به دست دارد. او به همان سهولتی که کارمندانش را تحسین می کند، مورد انتقاد قرار می دهد. آشناترین زبان برای متولدین آذر، زبان منطق است. اگر کارمندان وی از طریق این زبان با او ارتباط برقرار کنند، از لطف و سخاوت وی بهره فراوانی خواهند برد.

در مقابل، از نادیده انگاشتن محاسنش و یا بزرگنمایی معایبش بیزار ست. البته نباید پنداشت که او کارمندانش را به دروغگویی و ریا تشویق می کند زیرا هیچکس به اندازه مدیر متولد آذر از این دو صفت بیزار نیست. علی رغم خشونت ذاتی مدیر متولد آذر، آنان از روحیه ای دموکراتیک و لطیف برخوردارند و این باعث جلب دوستان فراوانی به گرد آنان می شود. علاوه بر دوستان، همیشه افکار خلاق و اهداف درخشان در پیرامون مدیر متولد آذریافت می شود. صفاتی که فرسنگ ها از او به دور است عبارتند از: ظلم، بی رحمی، تظاهر، کینه و خود خواهی.


در این زمینه بخوانید؛

طالع بینی خیانت و وفاداری؛ متولدین کدام ماه ها خیانت کارترند؟

در ظاهر چنین به نظر می آید که ذهن مدیر متولد آذر چندان مشغول به تفکر نیست اما کسانی که او را به خوبی می شناسند می دانند که او از قوه حدس نیرومندی – از جمله در امور عاطفی – برخوردار است که به کمک آن از بحران ها نجات می یابد.

اگر چه او غالبا به مسائل فرعی اهمیت نمی دهد اما هیچگاه امور مهم و ارقام را از یاد نخواهد برد. علی رغم پاک سرشتی غیر قابل انکار، او همچنان مدیری بلند پرواز، مستقل و متکی به خود – تا مرز خود شیفتگی – به شمار می آید. غالب افراد در مورد ویژگی های مدیر متولد آذر دچار ابهام هستند و هرگز پاسخی برای سوالات خود نمی یابند. اما واقعیت این است که همکاری با مدیر متولد آذر: فرصتی به غایت هیجان آور و شوق انگیز به شمار می آید.

ویژگی های کارمند متولد آذر ماه

کارمند متولد آذر ماه؛ وجود کارمندی از بین متولدین آذر در یک شرکت یا موسسه، نعمتی برای سایر کارمندان است (اگرچه او زبانی تند، کمی آشفتگی و ذهنی آکنده از سوالات دارد اگر از اطرافیان وی بخواهید او را در یک جمله خلاصه کنند، خواهند گفت: ” او بهترین نمونه یک مرد شاد و خوشبین است که برای “امروز” زندگی می کند و به شانس و اقبال فردا نیز ایمان دارد”.

کارمند متولد آذر، موجودی خجول، سطحی، بی حساب و کتاب و در معرض مشکلات جسمی و روحی به نظر می رسد. و البته این ظاهر قضیه است زیرا متولد آذر دقیقا بر خلاف آن چیزی است که تصور می شود. او خجول نیست زیرا با صراحت تمام از مدیران خود انتقاد می کند، سطحی نیست زیرا از هوش و نیروی حدس و منطق نیرومندی بهره می برد … اما در واقع متولد ماه آذر چگونه موجودی است!

کارمند متولد آذر ماه، موجودی با انگیزه، برخوردار از سرعت عمل مطمئن و اعتماد به نفس کامل، بی نیاز از پناه بردن به دروغ، حیله و کینه است. او در عین حال با طرح سوالات بی پایان و سعی در جلب توجه، باعث برانگیختن خشم می شود.

او از جمود بیزارست. نقل و انتقال را دوست می دارد و به همین دلیل است که در مقام نماینده فروش به موفقیت دست می یابد. اگرچه ممکن است به خاطر شتاب زدگی و دستپاچگی اش در معرض بروز خطا قرار داشته باشد. کارمند متولد آذر معمولا به درآمد شخصی اش بیش از مسائل مربوط به آینده شرکت، اهمیت می دهد. به همین دلیل است که اهل پذیرفتن وعده و وعید نیست. او بخل ورزیدن در قبال مردم – و از جمله روسای خویش – را زشت می انگارد. هرگاه با او از سر بخل و تنگ نظری برخورد شود، شغل خویش را رها می کند بی آنکه دچار احساس پشیمانی شود. دومین علت برای ترک شغل در بین متولدین آذر آن است که او را به دورغگویی یا بی شرافتی متهم کنند. او اگر چه ذات انسانی پاک سرشت و خوش قلب است اما به محض به دست آوردن فرصت مناسب، پاسخی درشت و گزنده خواهد داد.

اگر روزی تصمیم به اخراج کارمند متولد آذر گرفتید، تامل کنید و شکیبا باشید. اگر صادقانه قضاوت کنید خواهید دید که محاسن او بیش از معایبش است. فقط می ماند صراحت لهجه او که البته قابل تحمل است. “تحملی” که از عهده یک مدیر خوش بینه و پهلوان مسلک بر می آید.

منبع: fidia
ارسال نظر