کد خبر 556147

اعـلام اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان

سازمان سنجش‌اسامی چند برابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص و ضوابط پذیرش دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی را اعلام کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، سازمان سنجش، در اطلاعیه‌ای ‌اعلام اسامی معرفی‌‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت، زمان و آدرس محل مصاحبه، معاینه و گزینش‌ رشته‌های ‌تحصیلی دارای شرایط خاص آزمون سراسری سال 1400 را منتشر کرد.

متقاضیانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی‌- تهران (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) اعلام گردیده، لازم است برای انجام مراحل مختلف مصاحبه اختصاصی، با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و برابر برنامه زمانی و آدرس‌های اعلام شده در جدول شماره (1) مندرج در این اطلاعیه  اقدام کنند.

زمان مصاحبه معرفی شدگان رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه  فرهنگیان

شروع مصاحبه: سه شنبه 2 شهریور 1400

یادآوری: زمان دقیق انجام مصاحبه اختصاصی از متقاضیان معرفی شده، به وسیله اداره کل آموزش و پرورش محل اقامت و مرکز مجری مصاحبه، تعیین خواهد شد‌.

معرفی‌‌شدگان موظفند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان اقامت خود، از زمان و مکان دقیق مصاحبه مطلع شوند.

 با توجه به شیوه بیماری کووید 19 به متقاضیان توصیه می‌شود قبل از تاریخ 0 شهریور 1400 از طریق درگاه اینترنتی مندرج در جدول شماره (1) پیوست این اطلاعیه از مکان و زمان دقیق  مصاحبه خود مطلع شوند.

انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی (گزینش)

معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی در آزمون سراسری سال 1400 براساس استان اقامت در دو بخش مجزا (مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت عمومی) به شرح ذیل خواهد بود. معرفی‌‌شدگان دقت نمایند که در مراحل مورد نظر شرکت نموده باشند.

یادآوری مهم 

1- حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی می‌شود. مسئولیت آن نیز صرفاً به عهده متقاضی خواهد بود.

2- انجام مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی معرفی شدگان به آموزش و پرورش، با رعایت دقیق مفاد دستورالعمل کنترل و مراقبت بیماری کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی که به مراکز مجری مصاحبه ابلاغ شده، صورت خواهد گرفت. به متقاضیان توصیه می‌‌شود ضمن همراه داشتن مواد ضد‌عفونی‌کننده و زدن ماسک در تمام مراحل انجام مصاحبه و گزینش، نکات بهداشتی را نیز به طور کامل و به دقت رعایت نمایند.

3- معرفی شدگانی که مبتلا به کرونا شده و درحالت قرنطینه و یا در بیمارستان بستری هستند به شرطی که در طول مدت  انجام مصاحبه، مدارک و مستندات پزشکی  آنان، توسط والدین متقاضی و یا وکیل قانونی به اداره کل آموزش و پرورش استان معرفی شده، ارائه شود، مصاحبه از این گونه متقاضیان حداکثر با گذشت یک ماه از آخرین روز مصاحبه، درصورت تأیید سلامت وی توسط پزشک معتمد آموزش وپرورش، در استان محل اقامت صورت خواهد گرفت. در راستای صیانت از حقوق سایر متقاضیان آزمون، بعد از انقضای مهلت مقرر، اقدامی میسر نخواهد بود.  

4- متقاضیانی که صلاحیت‌های تخصصی و یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش‌ و پرورش قرار نمی‌گیرد از فرآیند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.

نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش:

توجه آن دسته از متقاضیان آزمون سراسری سال 1400 را که اسامی آنان در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اعلام شده است، به رعایت دقیق موارد ذیل جلب مینماید: 

1- پس از تهیه نسخه پرینت فرم شماره 2 فرم اطلاعات فردی مندرج در ذیل این اطلاعیه، نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یک قطعه عکس اقدام و به همراه تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ اعلام اسامی در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش، به وسیله پست پیشتاز به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود «نشانی مندرج در جدول شماره 2 پیوست این اطلاعیه» ارسال نمایند.

2- لازم است در تکمیل فرم اطلاعات فردی دقت کافی‌ معمول گردد. بدیهی است مسئولیت هرگونه نقص و ... در تکمیل فرم به عهده متقاضی خواهد بود.  

3-عدم تکمیل فرم اطلاعات و یا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محمل اقامت، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه‌های مذکور بوده و برابر مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

اقدامات لازم برای‌انجام بخشی از مراحل گزینش و مصاحبه اختصاصی

مصاحبه اختصاصی جزیی از شرایط قانونی‌ در مراحل آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی است، انجام مصاحبه اختصاصی صرفاً در مهلت مقرر مندرج در این اطلاعیه امکان پذیر است. انجام مصاحبه مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده، تحت هر شرایطی به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

1-متقاضیان پس از دریافت نتیجه رشته‌های دارای شرایط خاص آزمون سراسری سال 1400، درصورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه، جزء معرفی‌شدگان برای انجام مصاحبه در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید‌ رجایی قرار گرفته باشند، باید برای اقدامات بعدی با مراجعه به آدرس درگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش محل اقامت به شرح جدول شماره (1) مندرج در ذیل این اطلاعیه اقدام نمایند.

یادآوری 1: معرفی شدگان دقت نمایند چنانچه تغییری در مراکز مجری مصاحبه ایجاد شود متعاقباً از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان محل اقامت یا مرکز مجری مصاحبه، اعلام خواهد شد.

یادآوری2: انجام مصاحبه اختصاصی از معرفی شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیز همانند دانشگاه فرهنگیان، در استان محل اقامت، صورت خواهد گرفت.

2-عدم حضور در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی می‌شود و مسئولیت آن صرفاً به عهده متقاضی خواهد بود.

3- از معرفی‌شدگانی مصاحبه اختصاصی به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه شماره (2) راهنمای انتخاب رشته و (بخش پیوست‌ها) آزمون سراسری سال 1400 و اطلاعیه‌های اصلاحی بعدی ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور (کسب نمره علمی کل 6500 و بالاتر در زیرگروه گروه آزمایشی مربوط برای مجاز شدن برای انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل کل 14 در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم)، برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداکثر سن 24 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (76/07/01 به بعد) و ...) باشند. در غیر این صورت انجام مصاحبه اختصاصی، منتفی خواهد بود.

تبصره ):حداقل معدل و حداکثر سن، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد کرد.

4-ویژگی‌های جسمانی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت با رعایت بند 9 بخش (ج) "شرایط اختصاصی" شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی (مندرج در بخش پیوست‌های دفترچه راهنمای انتخاب رشته)، باید توسط پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه باید مورد تأیید قرار گیرد. در غیر این صورت انجام مصاحبه امکان پذیر نخواهد بود.

5- معرفی متقاضی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش جهت بررسی صلاحیت‌های عمومی، اختصاصی و همچنین بررسی ویژگی‌های جسمانی به منزله قبولی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تلقی نمی‌شود. درصورت تأیید صلاحیت‌های افراد معرفی‌ شده از سوی آموزش وپرورش (موفقیت در مصاحبه اختصاصی و تایید صلاحیت‌های عمومی)، گزینش علمی نهایی آنان در مقایسه با سایر متقاضیان آزمون، براساس ضوابط و نمرات علمی که در آزمون کتبی (کنکور) کسب نموده‌اند و با در نظر گرفتن اولویت‌های انتخابی متقاضی، توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت خواهد گرفت.

تبصره): تأیید مصاحبه تخصصی متقاضی در هر یک از مراکز مجری مصاحبه، به این مفهوم خواهد بود که صلاحیت تخصصی متقاضی معرفی شده به آموزش وپرورش، برای رشته محل‌های انتخابی در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و همچنین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین درصورت تایید صلاحیت‌های عمومی (گزینش) متقاضی توسط دبیرخانه هیات مرکزی‌ گزینش، سازمان سنجش آموزش کشور براساس نمره علمی‌ آزمون سراسری و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، گزینش نهایی را انجام خواهد داد.

6-با توجه به اصلاحات شماره یک و شماره دو دفترچه شماره (2) آزمون سراسری‌ سال 1400 به متقاضیان معرفی شده برای انجام مصاحبه تخصصی، توصیه می‌‌شود اصلاحات بعدی دفترچه مزبور را از طریق درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به دقت مطالعه نموده و براساس آخرین اصلاحات اعلام شده، برای مصاحبه اختصاصی اقدام نمایند. 

تبصره): متقاضیان معرفی شده درصورت عدم تمایل به تحصیل در کدرشته محل انتخابی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می‌توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست کتبی‌ نسبت به انصراف از تحصیل در دانشگاه‌های مزبور اقدام نموده و یا در مراحل مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت‌های  عمومی شرکت ننمایند. 

7- تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابجایی در بین دانشگاه‌ها و بالعکس در بدو ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود. 

8- تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستی خانواده، فوت والدین و غیره ... ممنوع می‌باشد. 

9- مسئولیت رعایت شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون سراسری سال 1400 از سوی همه متقاضیان و همچنین مقررات نظام وظیفه عمومی (متقاضیان ذکور) در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود.

10- محل تحصیل پذیرفته شدگان پس از ثبت نام قطعی، توسط پردیس‌ها (مندرج در درگاه سازمان سنجش آموزش کشور) تعیین خواهد شد.  

تبصره1: در کلاس‌هایی که به حدنصاب لازم (حداقل 20 نفر) برای تشکیل در پردیس محل قبولی نرسد، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابجایی پذیرفته شدگان در سطح پردیس‌های کشور اقدام خواهد نمود. پذیرفته‌شدگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت، در غیر اینصورت قبولی آنها باطل خواهد شد.

تبصره2 : انتقال و جابجایی در بین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان ممنوع است.

11-قدرت بینایی: قدرت بینایی (قدرت دید هرچشم حداقل پنج دهم یا هردو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ده بیستم) و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم).

تبصره: پس از اصلاح با عینک و لنز، داشتن دید 10/10 هر چشم و داشتن دید حداقل 20/16 در دو چشم، الزامی می‌باشد.

12- مصاحبه در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان (مراکز مجری مصاحبه در استانها) و یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با توجه به گروه آزمایشی مربوط، برای تمامی کدرشته محل‌های مورد نیاز آموزش و پرورش مندرج در دفترچه شماره (2) گروه آزمایشی مربوط، در دانشگاه‌های مزبور است.

13- جهت شرکت در مصاحبه به همراه داشتن اصل و تصویر مدارک (کارت ملی، شناسنامه، دفترچه درمانی در صورت وجود - دیپلم و یا گواهی تأیید شده که معدل کل در آن قید شده است) و یک قطعه عکس 4 ×3 که در سال جاری گرفته شده باشد (ترجیحاً عکسی‌که موقع ثبت‌نام در آزمون به در تقاضانامه بارگذاری شده است)، الزامی است.

65 هزار تومان هزینه مصاحبه 

14- براساس جدول تعرفه‌های آزمون سراسری، موضوع مصوبه هیئت وزیران، هر یک از متقاضیان معرفی‌شده برای هزینه مصاحبه، با رعایت موارد فوق مبلغ ششصد و پنجاه هزار 650.000) ریال به حسابی که در زمان مصاحبه اختصاصی، توسط ستاد مصاحبه استان اعلام می‌شود واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مرکز مجری مصاحبه تحویل نمایند. 

توجه: از متقاضیانی که فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده‌اند مصاحبه اختصاصی انجام نمی‌پذیرد، بنابراین این گونه متقاضیان از واریز مبلغ مزبور خودداری نمایند. بدیهی است مبلغ واریزی برگشت داده نمی‌شود.

15- چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص شود که شرایط لازم را نداشته است، در هر مرحله از ثبت‌نام، تحصیل و یا استخدام قطعی، قبولی وی لغو می‌گردد و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت‌های ناشی از آن خواهد بود.

یادآوری‌های مهم:

1): در صورتی که روزهای تعیین شده برای انجام مصاحبه معرفی‌‌شدگان کفایت ننماید، ممکن است مصاحبه متقاضی در روزهای بعد از تاریخ اعلام شده به متقاضی (حداکثر تا آخرین روز مهلت مقرر در این اطلاعیه برای مصاحبه) ادامه یابد.

2): از معرفی‌شدگان درخواست می‌‌شود جهت انجام مصاحبه اختصاصی با توجه به روز و تاریخ تعیین شده در این اطلاعیه و ضمنا قبل از تاریخ 2 شهریور 1400 از طریق درگاه اطلاع‌رسانی مندرج در جدول شماره (1) ذیل این اطلاعیه از مکان و زمان دقیق  مصاحبه خود مطلع شده و به محل تعیین شده مراجعه نمایند.

3): همه معرفی‌‌شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مکلفند فرم شماره 1 ضمیمه این اطلاعیه درخصوص اعلام آمادگی برای پذیرش و انجام مصاحبه اختصاصی مندرج در ذیل این اطلاعیه را تکمیل و در زمان مراجعه برای انجام مصاحبه اختصاصی (در مهلت مقرر) به مرکز مجری‌ مصاحبه تحویل نمایند.

نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال می توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان‌سنجش ‌به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. متقاضیان می توانند پس از دریافت شماره و کد‌رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

ضمناً متقاضیان درصورت لزوم می توانند سوال یا سوالات خود را از با بخش پاسخگویی اینترنتی‌ سازمان سنجش آموزش کشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره  تلفن 42163-021 نیز در میان بگذارند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر