کد خبر 513917

حکم محکومیت طبری توسط دیوان عالی کشور تایید شد

اخبار ضدو نقیضی درباره نقض حکم دادگاه بدوی اکبر طبری منتشر شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین ؛ مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که نقض رأی بدوی اکبر طبری توسط دیوان عالی کشور صحت ندارد. پیشتر وکیل مدافع اکبر طبری از نقض رأی بدوی پرونده موکل خود توسط دیوان عالی کشور خبر داده بود.

محمد علی داداشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری مدیرکل سابق امور مالی و معاون پیشین اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه ، گفت: "رأی شعبه اول دیوان عالی کشور امروز ابلاغ شده است که بر اساس آن حکم مورد اعتراض در موضوع مربوط به اتهام دریافت رشوه، اعمال نفوذ و پولشویی نقض شد و پرونده به لحاظ وارد دانستن نقص تحقیقات و ایرادات قانونی جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رأی اعاده شد."

حکم محکومیت طبری توسط دیوان عالی کشور تایید شد

حکم محکومیت اکبر طبری توسط شعبه اول دیوان عالی کشور تایید شده است.

روابط عمومی دیوان عالی کشور، با تصمیم گیری قضات دیوان عالی کشور رای پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه نهایی شد.

طبق این خبر، حکم محکومیت اکبر طبری توسط شعبه اول دیوان عالی کشور تایید شده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر