کد خبر 506933

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۳۰بهمن

جدول مدرسه تلویزیونی ایران در روز پنجشنبه ـ ۳۰بهمن ماه اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۱۶۶ شبکه های آموزش، چهار و قرآن و معارف سیما برای روز پنجشنبه ۳۰ بهمن اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌ بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ الگو سازی - رشته طراحی و دوخت -پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ الگو سازی سرهمی - رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۱ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا۹:۳۰ تکواندو - رشته تربیت بدنی - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ حسابداری حقوق و دستمزد - رشته حسابداری - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵ حسابداری تکمیلی - رشته حسابداری - پایه ۱۱- -شاخه کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ عربی- تمرین درس ششم پایه هفتم /ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ عربی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی - تمرین در پنجم پایه نهم دوره

آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش معلمان- سنجش در یادگیری پروژه محور

متوسطه دوم :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ ریاضی دو - پایه ۱۱-رشته علوم تجربی

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ ریاضی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ فیزیک سه - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ فیزیک یک -پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت ۷:۳۰ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۸:۳۰ درس ریاضی و آمار ۱ پایه مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۰:۱۵ درس زبان ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۰:۴۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱:۱۵ درس علوم و فنون ادبی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۱:۴۵ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف سیما :

ساعت ۸:۰۰ اصول عقاید ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ تاریخ اسلام ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی ششم دبستان

ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن ششم دبستان

ساعت۱۵ پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰ عربی، و زبان قران یک پایه ۱۰ رشته علوم و تجربی و ریاضی و فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

بیشتر بخوانید
ارسال نظر