کد خبر 499640

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۲بهمن

­جدول زمانبندی کلاس‌های مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره۱۳۸ منتشر شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، این جدول به شرح زیر است.

شبکه آموزش:

آموزش درس تربیت بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠
ریاضی - مشترک تمامی رشته‌ها -پایه ۱۱ -شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا٩
حسابداری - رشته حسابداری صنعتی - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش
ساعت ۹ تا۹:۳۰
پیاده سازی سیستم اطلاعاتی - رشته شبکه و نرم افزار رایانه - پایه ۱۱ - شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
نقشه کشی فنی رایانه - پایه ۱۰ -مشترک رشته‌های الکترونیک. الکتروتکنیک. مخابرات دریایی -شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵
کارگاه خوشنویسی - پایه ۱۰ - رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پیه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگاش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
علوم تجربی و تفکر ایه پنجم
ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰
فارسی و نگارش پاه ششم
ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰ تفکر و سبک زندگی- مطالعه و یادگیری پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰ تا۱۵:۳۰
تفکر و سبک زندگی- رسانه و تاثیرات آن‌ها
پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
آمادگی دفاعی -نظام جمع و شیوه‌های رزم انفرادی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش معلمان- اصول سنجش الکترونیکی و ترکیبی قابل دفاع

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:۰۰
آمادگی دفاعی - پایه ۱۰ - مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
هویت اجتماعی - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی
ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵
ریاضی یک - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰
ریاضی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

شبکه ۴:

ساعت ۷:۳۰ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی
ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت ۸:۳۰ درس نگارش ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۱۰:۱۵ درس زبان ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۱۰:۴۵ درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۱:۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
ساعت ۱۱:۴۵ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۳پایه ۱۲ رشته ریاضی

شبکه قرآن و معارف سیما:

ساعت ۸:۰۰
اصول عقاید ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی ششم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن ششم دبستان
ساعت۱۵
پیام‌های آسمانی پایه نهم متوسط اول
ساعت۱۵:۳۰
عربی، و زبان قران یک پایه ۱۰ رشته علوم و تجربی و ریاضی و فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

بیشتر بخوانید
ارسال نظر