کد خبر 499365

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۱بهمن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۱بهمن ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز چهارشنبه 1 بهمن ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠

مهارت شناختی - پایه ۱۲- رشته تربیت کودک - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰۰

کاربر رایانه - پایه ۱۰ - رشته تصویر سازی- شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰

دانش فنی تخصصی- پایه ۱۲- رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

الگو سازی سر همی نوزاد - رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

الگو یقه - رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

۶ پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

بازی و ریاضی

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

علوم تجربی و تفکر

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

فارسی و نگارش

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

مطالعات و مهارت‌های اجتماعی

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ادبیات فارسی- درس یازدهم عهد و پیمان (بخش اول)

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ادبیات فارسی- درس یازدهم پرچمداران (بخش اول)

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ادبیات فارسی- درس یازدهم زن پارسا (بخش اول)

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:

پرورشی - موانع یادگیری،

متوسطه دوم:

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰

شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

فیزیک یک - پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴سیما

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ رشته دبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۰:۴۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن و معارف سیما

ساعت ۸:۰۰، علوم و معارف قران یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰، احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱، درس هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰، درس آموزش قرآن پنجم دبستان.

ساعت۱۵، آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰، دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری

بیشتر بخوانید
ارسال نظر