کد خبر 498799

متقاضیان استخدام در آموزش و پرورش بخوانند

آموزش و پرورش با صدور بخشنامه‌ای جزئیات استخدام دانشجومعلمان متعد خدمت ورودی ۹۹ را اعلام کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، در بخشنامه ابلاغی به مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش آورده است:  به استناد مجوز  31 اردیبهشت 1399 سازمان اداری و استخدامی کشور، فهرست پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مورد نیاز وزارت متبوع در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در آزمون سراسری سال 1399 در اختیار آن ادارات کل قرار گرفته، لذا خواهشمند است دستور دهید؛ به استناد مفاد ماده 1 و 6 قانون متعهدین خدمت مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل سال 1395 ضمن اخذ سند تعهد محضری، نسبت به تشکیل پرونده استخدامی، ورود و کنترل اطلاعات افراد و تخصیص کد پرسنلی، اقدام لازم را معمول دارند.

برخی نکات این بخشنامه بدین شرح است:

 همزمان با معرفی به هسته گزینش جهت اخذ تاییدیه انفرادی، باید برای سپردن تعهد خدمت محضری، اقدام لازم انجام شود.

 به استناد ماده 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، معرفی شدگان پس از ارائه تأییدیه گزینش و سپردن تعهد خدمتی، از آغاز تحصیل به استخدام آزمایشی پذیرفته می‌شوند.

 عدم مراجعه فرد برای سپردن تعهد محضری در موعد قانونی به منزله انصراف تلقی شده و لازم است نسبت به صدور فرم شماره (2) دستورالعمل شماره 700.271696  جهت ممانعت از تحصیل در دانشگاه محل قبولی اقدام شود.

تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بعد مسافت، تکفل، فوت والدین و ... ممنوع است.

 اخذ تعهد از افراد صرفاً برای رشته و گرایش پذیرفته شده، مجاز است و در غیر این صورت وجاهت قانونی ندارد.

 درج عنوان صحیح و دقیق رشته تحصیلی یا رشته و گرایش تحصیلی و همچنین منطقه خدمتی در متن سند تعهد محضری الزامی است.

 رشته و گرایش تحصیلی مندرج در فرم گواهی اشتغال به تحصیل باید دقیقاً منطبق با رشته و گرایش قبولی مندرج در فهرست ارسالی باشد.

کنترل شرایط و ضوابط اختصاصی رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش (بخش پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال جاری) و همچنین وضعیت شرکت در مصاحبه تخصصی، قبل از اخذ تعهد محضری، الزامی است.

 اخذ سند تعهد محضری صرفاً از داوطلبانی که از سوی مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری به اداره کل آموزش و پرورش استان ها به عنوان قبول نهایی معرفی شده، مجاز خواهد بود.

 ارسال تصویر برابر با اصل سند تعهد محضری و همچنن اولین حکم کارگزینی استخدامی رسمی آزمایشی جهت ضبط در پرونده آموزشی در دانشگاه محل قبولی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان الزامی است.

ادامه تحصیل فقط در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش

 ادامه تحصیل متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش صرفاً در طول ایفای تعهد علاوه بر رعایت مفاد مواد 61 و 70 قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به رعایت ماده 4 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 95 مجلس شورای اسلامی و مفاد دستورالعمل مورخ  29 خرداد 95 است.  مطابق ماده مزبور، تسلیم اصل و یا تصویر گواهی نامه، ریز نمرات و تأییدیه تحصیلی به متعهدین به هر عنوان که متعهد قبل از انجام یا لغو تعهد بتواند از مزایای آن بهره مند شود، ممنوع است، مگر جهت تحصیل در رشته‌های مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش (وفق طرح طبقه بندی مشاغل معلمان)، در صورت سپردن تعهد خدمت جدید ارسال مدارک به صورت محرمانه - مستقیم انجام خواهد گرفت.

تمام متعهدین خدمت ( دبیر فنی، دبیری - مراکز تربیت معلم، فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشسراها و ...) که در سنوات قبل، فارغ التحصیل شده و تاکنون ایفای تعهد نکرده‌اند، مستنکف از خدمت‌اند و لازم است به استناد بخشنامه ها و قوانین موجود نسبت به لغو تعهد آنان، اقدام و نتیجه به مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و اموراداری اعلام شود.

تاریخ صدور حکم استخدام آزمایشی پذیرفته شدگان بر مبنای تاریخ شروع به تحصیلی که از سوی دانشگاه محل قبولی اعلام می شود در حکم استخدام درج خواهد شد.

شروع به تحصیل از ابتدای بهمن

براین اساس، شروع به تحصیل پذیرفته شدگان پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از نیم سال دوم سال تحصیلی 1399-1400 ( از ابتدای بهمن ماه سال 99 به بعد) خواهد بود.

 به استناد ماده 1 قانون متعهدین خدمت وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مزبور، پذیرفته شدگان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مکلف‌اند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش، تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در ‌دانشگاه‌های مزبور، منوط به سپردن تعهد ثبتی به وزارت متبوع است.

 اخذ تعهد از مشمولان ماده (1) قانون باید حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی صورت گیرد. ثبت نام و ادامه تحصیل آنان در دانشگاه‌های مزبور در نیم سال اول تحصیلی به صورت مشروط بوده و تحصیل دانشجویان در نیمسال دوم، مستلزم ارائه گواهی سند تعهد محضری از اداره کل آموزش و پرورش سهمیه خدمتی است. فلذا عدم مراجعه افراد پذیرفته شده و دانشجویان دانشگاه‌ فرهنگیان و شهید رجایی در موعد مقرر قانونی برای تشکیل پرونده استخدامی به منزله انصراف از استخدام تلقی می شود و تحصیل اینگونه افراد در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بعد از نیمسال اول، فاقد موضوعیت بوده و تخلف از قوانین و مقررات مصرح است.

چنانچه براساس گزارش دانشگاه فرهنگیان و یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشجویان متعهدین خدمت به دلیل ترک تحصیل، انصراف از تحصیل و یا ممنوعیت از ادامه تحصیل و غیره مشمول ماده 5 قانون باشند یا درخواست انصراف از استخدام به منطقه محل خدمت ارائه کرده باشند، اداره کل آموزش و پرورش استان مکلف است به محض دریافت گزارش کتبی، نسبت به لغو حکم کارگزینی و سپس وصول خسارت و متعاقب آن لغو سند تعهد محضری اقدام قانونی لازم را معمول دارد. عدم گزارش به موقع وضعیت دانشجویان و یا عدم لغو سند تعهد محضری افراد موصوف، تخلف از اجرای قوانین و مقررات تلقی شده و کارکنان مرتبط با موضوع در ادارات کل آموزش و پرورش و دانشگاه های وابسته، می بایست به موجب ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شوند.

 با توجه به لزوم گذراندن مهارت های هفت گانه ICDL توسط کارکنان دولت، طی دوره آموزشی مهارت هفتگانه، شرط لازم برای افراد جدیدالاستخدام بوده و دانشجویان دانشگاه‌های تربیت معلم و تربیت دبیر دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و دانشجو معلمان (استخدام پیمانی ماده 28 آموزش و پرورش) باید از طریق خود آموزی نسبت به فراگیری مهارت‌های هفت گانه در مراکز و مؤسسات آموزشی غیردولتی تأیید صلاحیت شده سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام کنند. گواهی نامه موفقیت در دوره و صادره از مؤسسه مصوب صرفا به منزله شرط استخدام بوده و در شناسنامه آموزشی افراد ثبت نخواهد شد و با ارائه به کارگزینی محل خدمت در پرونده پرسنلی فرد نگهداری می‌شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

 • یه بدبخت کنکوری بدون کلاس
  ۱۷ ۱۶

  معلم جدید نخواستیم.شما بیاید یه نظارت به این معلم های تنبل داشته باشید که نه درس میدن نه چیزی فقط پی دی اف میفرستن

  • فرهنگی
   ۱۰ ۱۰

   واقعا انصاف نیست که لفظ معلم های تنبل و....را بکار برسد
   همه که ...‌‌

 • ناشناس
  ۹ ۱۱

  بعضی ازمعلمان شایدکم کاری کنندولی خیلیاشون هستندوجدان کاری دارندوخیلی زحمت میکشن من ازمعلم کلاس چهارم وپنجم ششم دخترم خیلی راضی بوده وهستم ایشالا هرجا هستن سالم وتندرست باشند

 • رامین
  ۱۱ ۱۲

  سلام خدا وکیلی این انصاف به دانشجوی فرهنگیان بدن ماهی ۱۵۰۰بعد به ما دانشجوهای رو زنانه ماهی ۱۰۰ تومنم ندن درسای ما که خیلی سخت تره حداقل فشار اقتصادی رو از ما بردارین مگه اون داره تو دانشگاه چیکار می‌کنه تمام مزایای یک معلمو داره

 • ناشناس
  ۴ ۱۴

  با سلام لطفا در انتخاب شغل معلمی خیییییلی دقت کنید اگر با نگاه تامین مالی انتخاب کنید هرگز تامین نخواهد شد ، اگر با نگاه جایگاه اجتماعی انتخاب کنید ،اجتماع به معلمان بعنوان قشر بدبخت نگاه می کنند اگر از نظر مالی خیییلی خیلی تامین هستید فقط عاشق کودکان ، نوجوانان و جوانان هستید ونیز بار علمی خوبی هم دارید توصیه می کنم بپذیرید که معلم باشید

 • محمدرضا
  ۱۱ ۳

  سلام لطفا نیروی خدمات درآموزش وپرورش کمبودداردبدادنیروهای خدمات هم باشیدازلحاظ حقوق شان کم است

 • لیلا
  ۳ ۷

  سلام و عرض ادب
  دانشجوی رشته علوم تربیتی پیام نور هستم
  ثبت نام من امکان پذیره??

  • ناشناس
   ۱ ۱۰

   بله . ولی زمان ثبت نام باید فارغ التحصیل شده باشید

  • ناشناس
   ۰ ۰

   من که اصلا متوجه نشدم این منظورش چیه منم علوم تربیتی پیام نورم.این منظورش دانشجو فرهنگیانه یا شامل مام میشه؟؟ به ماده ۲۸ ربطی نداره؟؟؟

  • نا شناس
   ۰ ۰

   آخه چرا متن رو درست نمی خونید.استخدام معلمان فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی هستش.در غیر این صورت از دانشگاه های دیگه استخدام وجود نداره.یعنی باید تو دانشگاه فرهنگیان تحصیل کرده باشی

 • ناشناس
  ۲ ۸

  من لیسانس علوم اجتماعی هستم امکان استخدام هست من احتیاج دارم

 • مریم
  ۱ ۷

  سلام دانشجوی علوم تربیتی هستم ثبت نام مقدوره میشه؟

 • ابوالفضل
  ۱۴ ۲

  به خدا این دوستمون راست میگه معلم های بچه های من فقط پی دی اف میفرستن نگاه هم نمیکنن از خودشون یه نمره میزارن یا نمره های قبلی رو جابگزین میکنن به خدا اموزش پرورش هیچ نظارتی روی معلمان نداره اونها هم سلیقه ای برخورد میکنن

 • ناشناس
  ۹ ۶

  معلمان در هر کشوری از مشاغل سخته ولی در ایران برعکس اینه یکی از بیکارترین شغله عرض میکنم یک هوابارانی تعطیل برفی تعطیل هوا الوده تعطیل سه ماه تابستان تعطیل سیزده روز عید تعطیل پنجشنبه جمعه تعطیل الان هم کرونا دوسال تعطیل اینها کی درس میدن موندم

  • ناشناس
   ۱ ۰

   معلم ها تنبل هستند؟ حتمن دلالها زحمت کش اند؟

 • ناشناس
  ۳ ۷

  سلام من لیسانس الهیات دارم امکان ایتخدام من هست؟

  • سارا
   ۰ ۰

   سلام من فوق دیپلم الهیات هستم امکان ثبت نام من هست خواهشها جواب منو بدین

 • علی
  ۳ ۶

  با سلام بنده لیسانس علوم تربیتی دارم سال ۹۵ مدرکمو از دانشگاه پیام نور گرفتم مجردم و بیکار چکار کنم من.

 • ناشناس
  ۲ ۸

  سلام من فارغ التحصیل رشته ی ریاضی از دانشگاه پیام نور هستم و۳۵ سال سن دارم تاکنون هم در مدارس غیردولتی بعنوان نیروی آزاد کار میکنم آیا شامل من هم میشه

 • محمد
  ۱۰ ۸

  اقای محترم اگه عید تعطیلیم خب همه جا تعطیله.اگه برف میاد یا الودگی وجود داره خب خود شما اولیای گرامی میگید سلامتی بچه هامون مهمه
  به والله اگه بگیم تابستان بیایید سر کلاس همین امثال شما میگن پس چه زمانی باید تفریح کنیم
  درمورد تنبلی یک سری از همکارام باید بگم حق با شماست واقعا نمیدونم چرا وجدان ندارن من واقعا در این مورد شرمندم و امیدوارم از خواب بیدار شن
  خواهشا هیچ قشری رو با دیدن چندتا ادم ...قضاوت نکنید خیلی از معلم ها ارزش خیلی بالایی دارن
  ضمنا تو ایران هم جز مشاغل سخته روزی6 ساعت سرپا ایستادن و بکوب حرف زدن سخته درضمن تو ایران به شدت حقوقشون نسبت به سایر کشورها کمتره اونم خیلی کمتره

 • ناشناس
  ۳ ۵

  سلام من فوق لیسانس ریاضی دارم می تونم ثبت نام کنم؟

 • سارا کیومرثی
  ۲ ۵

  سلام من ۵۱ سال دارم وکارشناسی علوم اجتماعی یا جامعه شناسی از دانشگاه پیام نور را دارم می تونم معلم بشم و خیلی علاقه دارم لطفا راهنمایی کنید به کجا مراجعه کنم

 • Aa
  ۴ ۰

  سلام . من اصلا متوجه نشدم. از چه رشته هایی برمیدادن شرایطش کیه زمان ثبت نام. یکییبی بگههه.

 • ناشناس
  ۴ ۰

  سلام.علاقمند به معلمی هستم...بنده لیسانس حقوقم میشه ثبت نام کنم..30سالمه

 • کیکاوس
  ۰ ۰

  سلام من دانشجوی علوم تربیتی در دانشگاه ازاد میخونم سال بعد میشه استخدام شوم در اموزش و پرورش؟؟

 • ناشناس
  ۱ ۰

  سلام و عرض ادب من متوجه نشدم شرایطو ثبت نام و .میشه کلی تر توضیح بدین

 • رضا
  ۰ ۰

  دوستمون خیلی گله دارند. اگه راست میگی. معلمی. به این آسانی. بیا شما هم قبول شوید. چرا زورت میاد

 • ستار
  ۰ ۰

  سلام ودرود وافر.ببخشید شرایط ثبت نام چیه

 • ناشناس1
  ۰ ۰

  سلام من فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع غذایی هستم آیا میتونم ثبتنام کنم.23سالمه.ممنون میشم جواب بدین

 • ناشناس
  ۱ ۰

  سلام من فوق لیسانس نرم افزار هستم می تونم ثبت نام کنم .

 • solimani
  ۰ ۰

  سلام ببخشید کجاباید ثبت نام کنیم؟تو رو خدا جواب بدین

 • ناشناس
  ۱ ۰

  من عاشق معلمی هستم ۴۵ساله کاردانی می تونم ثبت نام کنم

 • ناشناس
  ۲ ۰

  اگرکسی یک کلمه به ما یاد دهد باید شکرگزار باشیم.
  من معتقدم که اکثر معلمین بیشترازوظایف شان زحمت مي کشند.

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام لیسانس مترجمی زبان ازدانشگاه پیام نوردارم امکان استخدام هست؟به چ صورتهتوضیح دقیق بدین ممنون