کد خبر 497958

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۲۵دی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه بیست و پنجم دی ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز بیست و پنجم  دی ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
 آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠
استاندارد نقشه کشی -رشته معماری داخلی و نقشه کشی ساختمان -پایه ۱۱ و ۱۲ -شاخه  کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
دانش فنی تخصصی- رشته الکترونیک - پایه ۱۲ -شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
دانش فنی پایه - رشته الکترونیک - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای
 
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
تکنیک طراحی با پاستل-رشته چهره سازی - پایه ۱۱-شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵
کار با مداد رنگی - رشته چهره سازی - پایه ۱۱- -شاخه کاردانش 
        
۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   فارسی و نگارش       
     پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
    بازی و ریاضی
     پایه  دوم 
 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
  بازی و ریاضی          
  پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
 فارسی و نگارش      
   پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 علوم تجربی و تفکر                      
    پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
  فارسی و نگارش
 پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
      عربی - درس پنجم        
      پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
 عربی - حل تمارین درس پنجم
 پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
 عربی - درس چهارم 
پایه نهم 

  ......‌........‌....      

دوره آموزش مجازی متوسطهساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 
آموزش معلمان-  امنیت، اعتبار و سلامت سنجش

متوسطه دوم  :

  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
آمادگی دفاعی  -  پایه ۱۰ -  مشترک تمامی  رشته ها
   
  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 هویت اجتماعی - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
 
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
زیست شناسی۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی 

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
 ریاضی ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی دو -پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی
پنجشنبه۲۵دی شبکه ۴
ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۰:۱۵درس فارسی ۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

..............................

..............................

 پنجشنبه  ۲۵ دی
شبکه قران ومعارف سیما.
......صبح ...
 ساعت ۸:۰۰
اصول عقاید ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی  ششم  دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن  ششم  دبستان.
........عصر ...
ساعت۱۵
پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول 
ساعت۱۵:۳۰ 
عربی، و زبان قران یک  پایه ۱۰  رشته علوم و تجربی و ریاضی و فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری  

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر