کد خبر 497384

دادخواست اعتراض قانونی سازمان خصوصی‌سازی برای فسخ قرارداد هفت‌تپه

براساس نامه سرپرست سازمان خصوصی‌سازی دادخواست اعتراض قانونی سازمان خصوصی‌سازی پیرامون فسخ قرارداد هفت تپه به دادگاه ارائه شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، حسن علایی عضو هیأت عامل و سرپرست سازمان خصوصی‌سازی دادخواست اعتراضی این سازمان را پیرامون فسخ قرارداد هفت تپه در شعبه قضایی مربوطه ارائه کرد.

براساس این دادخواست در مقام اعتراض و تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 38 مورخ 8 دی 99 صادره از هیأت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 که طی آن خواسته سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اعلام فسخ و تأیید و تنفیذ قرارداد واگذاری مورخ 18 اسفند 94 موضوع واگذاری 95درصد از سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به انضمام سهام ترجیحی جذب نشده به میزان 4.8 درصد و استرداد سهام، سود سهام دریافت شده، ثبت در دفتر سهام شرکت و الزام به جبران کلیه خسارات وارده پذیرفته نشده و حکم  به رد دعوی سازمان خصوصی‌سازی صادر شده است. اکنون ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظر به رأی صادره اعتراض نموده و تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال دادنامه صادره را دارد. ضمناً لایحه تکمیلی سازمان خصوصی‌سازی متعاقباً تقدیم خواهد شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر