برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۱۴دی

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یکشنبه چهاردهم دی ماه در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای یکشنبه چهاردهم دی ماه را مشخص کرد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
معماری داخلی -رشته نقشه کشی ساختمان - پایه ۱۰ - -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
طراحی و ساخت کابینت - پایه ۱۰- رشته صنایع چوب و مبلمان -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
آشنایی با بناهای تاریخی -پایه ۱۰ - رشته نقشه کشی معماری - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
نقاشی رنگ روغن - پایه ۱۲- رشته چهره سازی- شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
چاپ لینولئوم-پایه۱۱ - رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳
علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی- شمارنده اول پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی- ضرب عدد در بردار  پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی -حل نمونه سوال پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
پرورشی -برنامه ریزی درسی در ایام امتحانات

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
فیزیک ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
شیمی ۳ - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
فیزیک ۱- پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی ۱ -پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس دین و زندگی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس دین و زندگی ۱ پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس آمار و احتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰
اخلاق اسلامی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس آموزش قرآن سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰
درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.

ساعت۱۵
عربی و زبان قران ۳ رشته های تجربی و ریاضی فیزیک متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰
پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه

ارسال نظر

آخرین خبر ها