کد خبر 491803

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۲دی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز۲دی ماه ۹۹از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز ۲ دی ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
 آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸
فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ 
دانش فنی پایه- پایه۱۰  - رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
خط در گرافیک - پایه ۱۲- رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت ۹تا۹:۳۰
فیزیک -پایه ۱۱و ۱۰ -مشترک تمام رشته ها -شاخه  فنی و حرفه ای  و کاردانش
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
دانش فنی پایه - پایه ۱۰ - رشته ماشین ابزار-شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲ -رشته تاسیسات  مکانیکی -شاخه  فنی و حرفه ای 

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   فارسی و نگارش       پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش        پایه  دوم 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 مطالعات و مهارت های اجتماعی          پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
  بازی و ریاضی         پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 فارسی و نگارش           پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
  فارسی و نگارش       پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

 متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
علوم تجربی  - فصل ۷ سفر آب  روی زمین   
   پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
علوم تجربی - فصل۷  الفبای زیست فناوری 
    پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
علوم تجربی - فصل۵  نیرو            پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:  
  آموزش معلمان - چرا یادگیری فراگیران را می سنجیم

متوسطه دوم:

  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
شیمی   دو   -  پایه ۱۱ -  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 زیست شناسی  دو    - پایه ۱۱ -  رشته علوم تجربی   
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
 زیست شناسی سه  - پایه ۱۲- علوم تجربی   

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

 ریاضی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک سه - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
سه شنبه۲دیشبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام  رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
سه شنبه  ۲دیشبکه قران ومعارف اسلامی
 ساعت ۸:۰۰
اخلاق ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 
ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی   چهارم دبستان
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن  چهارم   دبستان
ساعت۱۵
عربی زبان قران ۲  رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری 
ساعت۱۵:۳۰ 
پیام های آسمانی  پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه

بیشتر بخوانید
ارسال نظر