کد خبر 490940

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۲۹آذر

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه ۲۹ آذر ماه ۹۹از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
 آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ 
   دانش فنی پایه - رشته  تاسیسات مکانیکی- پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
دانش فنی تخصصی- رشته ماشین ابزار - پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
فصل ۳- رشته حسابداری صنعتی - پایه ۱۲- شاخه کاردانش
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
دانش فنی پایه - رشته ماشین ابزار- پایه ۱۰- شاخه  فنی و حرفه ای 

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
دانش فنی تخصصی- پایه ۱۲- رشته تاسیسات مکانیکی- شاخه فنی و حرفه ای 

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   فارسی و نگارش      پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی          پایه  دوم 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 علوم تجربی و تفکر         پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
  بازی و ریاضی         پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 فارسی و نگارش         پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   علوم تجربی و تفکر       پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

 متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
زبان انگلیسی- مکالمه و تمرین درس ۴             پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
زبان انگلیسی- مکالمه درس ۴                پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰ 
زبان انگلیسی- آهنگ زبان و تمرین های شنیداری                             پایه نهم 
دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:  
 سنجش یادگیری دانش آموزان - سنجش برای یادگیری ریاضی با تکالیف اصیل و غنی 

متوسطه دوم :

  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
زیست شناسی ۲  -  پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی 
  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 زیست شناسی ۲  - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی  
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
کارگاه کار آفرینی و تولید  - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته ها 

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
فیزیک ۲ - پایه ۱۱ - رشته تجربی 
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی ۳ - پایه ۱۱ -رشته تجربی 
     شنبه ۲۹آذرشبکه ۴
ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰  رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی. 
ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها .
ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
شنبه  ۲۹ آذر شبکه قران ومعارف اسلامی.
......صبح.......
ساعت۱۱درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن اول    دبستان.
........عصر...........
ساعت۱۵ دین و زندگی ۳   پایه دوازدهم   رشته علوم و معارف اسلامی  
ساعت۱۵:۳۰ آموزش قرآن پایه هفتم  مقطع  اول متوسطه

بیشتر بخوانید
ارسال نظر