کد خبر 490551

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۲۷آذر

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه ۲۷آذر ماه ۹۹از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
 آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨  تا ٨:٣٠
 دانش فنی -پایه -رشته الکترونیک -پایه ۱۰ -شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
دانش فنی تخصصی -  رشته  الکترونیک - پایه ۱۲-شاخه  فنی و حرفه ای 

ساعت ۹تا۹:۳۰
افترافکت - رشته تصویر سازی - پایه ۱۲- شاخه  کاردانش 
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
ریاضی۲ -  مشترک تمام رشته ها - -پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵
لباس شب و عروسی - پایه۱۰ - رشته پوشاک - شاخه کار دانش 

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   فارسی و نگارش       پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
     بازی و ریاضی      پایه  دوم 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
    بازی و ریاضی            پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
 فارسی و نگارش         پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 علوم تجربی و تفکر                    پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   فارسی و نگارش         پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

 متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
   عربی  - درس سوم                                    پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
عربی - درس سوم قسمت دوم 
 پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
عربی - درس سوم 
پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:  
پرورشی - نقش والدین در مدیریت و برنامه ریزی  تحصیلی دانش آموزان در شرایط کرونا 

متوسطه دوم:

  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
آمادگی دفاعی  -  پایه ۱۰ -  مشترک تمامی  رشته ها
  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 هویت اجتماعی - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی  

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
 فیزیک ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک ۲ -پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی
پنجشنبه۲۷آذرشبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. 
ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۱۵درس  هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
پنجشنبه  ۲۷ آذر شبکه قران ومعارف اسلامی. 
ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی  ششم  دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن  ششم  دبستان.
عصر
ساعت۱۵
پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول 
ساعت۱۵:۳۰ 
دین و زندگی یک  پایه ۱۰   بخش معارف رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر