کد خبر 488646

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۲۰آذر

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه ۲۰آذر ماه ۹۹از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
 آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨  تا ٨:٣٠
کاربر رایانه مقدماتی -رشته گرافیک رایانه -پایه ۱۰ -شاخه  کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
کاربرد فناوری های نوین - مشترک تمام رشته ها - پایه ۱۱ -شاخه  فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
پودمان دو شبکه و نرم افزار - رشته  شبکه و نرم افزار رایانه - پایه ۱۰- شاخه  فنی و حرفه ای 
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
طراحی  لباس بچه گانه - پایه ۱۱- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
طراحی  سربند و پیراهن - پایه۱۱ - رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   فارسی و نگارش       پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش       پایه  دوم 
 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی            پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
 فارسی و نگارش         پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 علوم تجربی و تفکر                    پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   فارسی و نگارش         پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

 متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
تفکر و سبک زندگی  - من کیستم پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
تفکر و سبک زندگی- مهارت های زندگی موفق کدامند؟ 
 پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
آمادگی دفاعی - انقلاب اسلامی
پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطهساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
رشد حرفه ای معلمان - اصول و مبانی سنجش نوین کلاسی

متوسطه دوم:

  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
آمادگی دفاعی   -  پایه ۱۰ -  مشترک تمامی  رشته ها
  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 هویت اجتماعی - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی  

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

 فیزیک ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی 
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک ۲ -پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی 
پنجشنبه۲۰آذرشبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. 
ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۱۵درس  هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
 پنجشنبه  ۲۰ آذر شبکه قران ومعارف اسلامی.
......صبح.......
ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی  ششم  دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن  ششم  دبستان.
........عصر...........
ساعت۱۵
پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول 
ساعت۱۵:۳۰ 
دین و زندگی یک  پایه ۱۰   بخش معارف رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

بیشتر بخوانید
ارسال نظر