کد خبر 488351

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۱۹آذر

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه 19 آذر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش سیما

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨  تا ٨:٣٠ 

 اخلاق حرفه ای پودمان دو - پایه ۱۲ - مشترک تمام رشته ها - شاخه  فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت٨:٣٠ تا٩

کاربرد رایانه مقدماتی- پایه ۱۰ -رشته گرافیک رایانه - شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰

دانش فنی پایه- پایه ۱۰ - رشته شبکه و نرم افزار -شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

مکانیزم تعویض دهنده -  پایه ۱۱-  رشته مکانیک خودرو  - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 

 سیستم انتقال قدرت -پایه ۱۱ - رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه ای

ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

 بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

علوم تجربی و تفکر پایه دوم 

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

 فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

 بازی و ریاضی پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

 بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ادبیات فارسی  - درس ۹ پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ادبیات فارسی  - درس ۹ پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ادبیات فارسی  - درس ۸  قسمت دوم پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶

رشد حرفه ای معلمان -  اصول م مبانی سنجش نوین کلاسی 

متوسطه دوم

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  

شیمی یک -  پایه ۱۰ -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 

شیمی دو  - پایه ۱۱ -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

شیمی سه  - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

 ریاضی ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

ریاضی دو - پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی

شبکه چهار سیما

متوسطه دوم

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن

ابتدایی

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی   پنجم  دبستان.

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن  پنجم  دبستان.

متوسطه اول

ساعت۱۵

آموزش قرآن پایه نهم

متوسطه دوم

ساعت۱۵:۳۰ 

دین و زندگی یک پایه دهم بخش قران رشته علوم و معارف اسلامی

بیشتر بخوانید
ارسال نظر