کد خبر 486446

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۱۲آذر

برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که ۱۲آذر از مدرسه تلویزیونی ایران پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که فردا ۱۲ آذر از طریق مدرسه تلویزیونی ایران پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت ٨  تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی پودمان یک  - پایه ۱۲ - رشته تربیت بدنی - شاخه  فنی و حرفه‌ای  

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ ارتباط موثر شایستگی فصل دوم  - پایه ۱۰ -رشته خدمات - شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ طراحی وب پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی- پایه ۱۲ - رشته شبکه ونرم افزار -شاخه  فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵سیستم فن خنک کننده دمای موتور -  پایه ۱۲ -  رشته مکانیک خودرو  - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ انواع سیستم ترمز کاسه ای خودرو -پایه ۱۱ - رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه ای

ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه  دوم 
 
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰ تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

 اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی  - درس ۸ پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی  - درس ۸  آزادگی پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی  - درس ۸  قسمت اول پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ رشد حرفه ای معلمان -  درس پژوهی 

متوسطه دوم :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰شیمی دو -  پایه ۱۱ -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 
   
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی سه   - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
 
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ شیمی یک   - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ریاضی ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ریاضی ۲-پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی 
    شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی 

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی   پنجم  دبستان.

ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پنجم  دبستان

ساعت ۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول 

ساعت۱۵:۳۰ دین و زندگی یک پایه دهم بخش قران رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری

بیشتر بخوانید
ارسال نظر