کد خبر 485073

جدول زمانی آموزش معلمان تلویزیونی جمعه ۷آذر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۷ آذر ۹۹ اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 7 آذر 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش

 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت 8  تا 8.30 دانش فنی -پایه پودمان یک - رشته تاسیسات مکانیکی - پایه 10-شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت 8.30 تا 9 کاربرد کورل - رشته گرافیک رایانه - پایه 10 -شاخه کاردانش 

ساعت 9 تا 9.30 تولید و توسعه صفحات وب PHP 
- رشته  تولید و توسعه صفحات وب - پایه 12 -شاخه  کاردانش

دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11  فارسی و زندگی   با محوریت   پایه چهارم 

ساعت 11 تا 11.30 فارسی و زندگی   با محوریت  پایه  پنجم
 
ساعت 11.30 تا 12 فارسی  وزندگی  بامحوریت پایه ششم
 
ساعت 12 تا 12.30 تفکر و پژوهش  پایه ششم

ساعت 12.30 تا 13 اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان 

ساعت 13 تا 13.30  فارسی و نگارش  مقدماتی  ویژه ناشنوایان 

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15 فرهنگ و هنر  -طراحی از میوه ها پایه هفتم 

ساعت 15 تا 15.30 فرهنگ و هنر - تصویر سازی( انواع خط) پایه هشتم 

ساعت 15.30 تا 16 فرهنگ و هنر - تصویر سازی( جلسه دوم ) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30  آموزش مجازی  - درس پژوهی

متوسطه دوم

ساعت 16.30 تا 17 زمین شناسی  - پایه 11 -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 

 ساعت 17 تا 17.30  تاریخ معاصر - پایه 11 -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 

ساعت 17.30 تا 18 تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی -  مشترک تمامی رشته ها

شبکه 4

ساعت 7.30 درس علوم وفنون ادبی 3 پایه 12 شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 8 درس فارسی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها. 

ساعت 8.30 درس علوم وفنون ادبی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 10.15درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 10.45 درس نگارش 1 و 2 پایه 10 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 11.15 درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 11.45 درس ریاضی آمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت 12.15 درس  حسابان 1 پایه 11 رشته ریاضی فیریک.

ساعت 12.45 درس فیزیک 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 13.15 درس ریاضی وآمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر