کد خبر 484863

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۶آذر

برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که امروز ششم آذر از مدرسه تلویزیونی ایران پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که فردا 6 آذر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ کارگاه نوآوری و کارآفرینی پودمان دو - مشترک- پایه ۱۱ -شاخه فنی‌و حرفه‌ای 

ساعت٨:٣٠ تا ٩ تولید و توسعه صفحات وب - رشته تولید و توسعه دهنده‌های پایگاه اینترنتی - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ اتوکد - رشته معماری - پایه ۱۰ -شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ طراحی عمومی- پایه ۱۰ - رشته چهره سازی - شاخه کاردانش 

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ کاربرد مداد رنگی  - پایه۱۱ - رشته چهره سازی - شاخه کاردانش  

ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم 

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم  

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش‌دبستانی 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ عربی - درس دوم (بخش دوم ) پایه هفتم 

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ عربی- ترجمه درس سوم پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی - درس دوم (بخش دوم) پایه نهم 

 دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی  - درس پژوهی 

متوسطه دوم: 

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ آمادگی دفاعی -  پایه ۱۰ - مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ هویت اجتماعی - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی  

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ فیزیک ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۲ -پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی 

شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ درس نگارش ۱ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۰:۱۵ درس علوم و فنون ادبی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس علوم و فنون ادبی۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱:۴۵ درس دین و زندگی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۲:۱۵ درس  هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی ششم دبستان

ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن ششم دبستان

ساعت ۱۵ پیام‌های آسمانی پایه نهم متوسطه اول 

ساعت ۱۵:۳۰ دین و زندگی یک پایه ۱۰ بخش معارف رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری  

بیشتر بخوانید
ارسال نظر