کد خبر 481373

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۲۴آبان

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، در حال حاضر به دلیل وجود کرونا در کشور، آموزش از چند طریق شامل آموزش حضوری، تلویزیونی، آموزش مجازی و توزیع درسنامه انجام می‌شود.

آموزش تلویزیونی با عنوان مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می شود که برنامه فردای مدرسه تلویزیونی به شرح ذیل است:

 شبکه ‌آموزش:

 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت ٨  تا ٨:٣٠ حسابداری تکمیلی  - رشته حسابداری  مالی  - پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت٨:٣٠ تا ٩ پودمان  یک جلسه یک  - رشته  تربیت کودک - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت ۹تا۹:۳۰ تحلیل مکانیک کاربردی - رشته ساختمان  - پایه ۱۲  - شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ طراحی چهره  - رشته چهره سازی   - پایه ۱۰ - شاخه   کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ الگو سازی پیراهن (شومیز)  - پایه ۱۱- رشته طراحی و دوخت   - شاخه فنی و حرفه ای 

ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم 
 
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
 
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰  بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا ۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم  

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی  - ( مکالمه و تمرین های شنیداری درس ۲) پایه هفتم 

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ زبان انگلیسی  - مکالمه درس ۳ پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی  - تمرین های تلفیقی شنیداری درس ۱ و مکالمه درس ۲  پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش معلمان  - یادگیری معکوس 

متوسطه دوم:

 ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:۰۰ زیست شناسی ۳  -  پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی 
   
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۲  - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی  
 
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ کارگاه کار آفرینی و تولید  - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته ها 

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ ریاضی ۱ - پایه ۱۰ - رشته تجربی 
 
ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ ریاضی  ۳  - پایه ۱۲ - رشته تجربی 

شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی 

ساعت ۸ درس ریاضی آمار۱ پایه ۱۰  رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۲ پایه ۱۱ ادبیات وعلوم انسانی 

ساعت ۱۲:۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت ۸ علوم  و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری 

ساعت ۸:۳۰ علوم و معارف قرآنی سه  پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری 
ساعت ۱۱ درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی

ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن اول دبستان

ساعت ۱۵ دین و زندگی ۳  پایه دوازدهم  رشته علوم و معارف اسلامی  

ساعت ۱۵:۳۰ آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه

بیشتر بخوانید
ارسال نظر