کد خبر 479813

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۱۸آبان

برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز یکشنبه ۱۸ آبان از طریق مدرسه تلویزیونی پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز یکشنبه 18 آبان از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.

مدرسه تلویزیونی ایران، برنامه درسی تمام دانش آموزان دوره های ابتدایی و متوسطه است که در شرایط کرونا، هر روز از سه شبکه تلویزیون پخش می‌شود.

شبکه ‌آموزش:

 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش :

ساعت ٨  تا ٨:٣٠ وجوه نقد - رشته حسابداری- پایه ۱۰ - شاخه  فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش 

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ طراحی وب  - پایه ۱۱- رشته شبکه و نرم افزار - شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش 

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ مبانی هنر های تجسمی  -پایه ۱۲ - رشته گرافیک -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ طراحی چهره - رشته چهره سازی- شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ الگو سازی مانتو - پایه ۱۱ - رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم 

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم  

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش‌دبستانی 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ ریاضی- الگوی عددی پایه هفتم 

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ ریاضی- چهار ضلعی‌ها پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی- استدلال پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی مهارت‌های تربیتی- شیوه‌های ایجاد انگیزه 

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:۰۰ زیست شناسی ۱  - پایه ۱۰ -  رشته علوم تجربی 

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳  - پایه ۱۳- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ شیمی ۱  - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ فیزیک ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۲ -پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس دین و زندگی۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸:۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی 

ساعت ۱۰:۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلام

ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس آمار و احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت ۸ اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری 

ساعت ۸:۳۰ اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری 

ساعت ۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان

ساعت ۱۱:۳۰ درس هدیه‌های آسمانی دوم دبستان

ساعت ۱۵ اخلاق اسلامی ۳ پایه دوازدهم  رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری 

ساعت ۱۵:۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم  مقطع اول متوسطه

ارسال نظر