کد خبر 477980

برنامه درسی ۱۱آبان مدرسه تلویزیونی

برنامه درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه که ۱۱آبان از طریق مدرسه تلویزیونی پخش می شود ،اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه که ۱۱ آبان از طریق شبکه های آموزش، ۴ و قرآن معارف اسلامی پخش می شود اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت ٨  تا ٨:٣٠  اخلاق  حرفه ای - پایه ۱۲ - درس مشترک -شاخه  فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰۰ برنامه ریزی تمرین پودمان ۱ درس عملیات تکمیلی پایه ۱۲  -شاخه فنی وحرفه ای 

ساعت ۹ تا ۹:۳۰
شیمی -پایه ۱۲-درس مشترک
شاخه  فنی  وحرفه ای و کاردانش 

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
نقاشی رنگ روغن - پایه ۱۲  -  رشته چهره سازی  - شاخه  کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
تعمیر سیستم  سوخت و جرقه / تعمیرات دریچه گاز و پمپ بنزین  -  پایه ۱۲- رشته مکانیک خودرو   - شاخه فنی و حرفه‌ای 

 ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم 
 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 فارسی و نگارش پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

 متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی- ضرب و تقسیم عددهای صحیح  پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی-توازی و تعامد(قسمت دوم) پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی-قدر مطلق و محاسبه تقریبی پایه نهم 

 دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی -مدیریت کلاس درس 

متوسطه دوم :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
زیست شناسی ۱  -  پایه ۱۰ -  رشته علوم تجربی   
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 شیمی ۳  - پایه ۱۳-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی ۱  - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
 ریاضی ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی ۱ -پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

 شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸:۳۰ درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی 

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها

ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت ۸ اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 

ساعت ۸:۳۰ اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری 
 
ساعت۱۱ درس آموزش  قرآن  سوم دبستان

ساعت۱۱:۳۰ درس هدیه های آسمانی دوم دبستان

ساعت۱۵ اخلاق اسلامی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری 

ساعت۱۵:۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع  اول متوسطه

بیشتر بخوانید
ارسال نظر