کد خبر 477706

برنامه درسی ۱۰آبان مدرسه تلویزیونی

برنامه درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه که ۱۰آبان از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه که 10 آبان از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ فیزیک پودمان یک اندازه‌گیری ۳ شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش 

ساعت٨:٣٠ تا ٩ ریاضی پودمان یک مفهوم تابع - پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای 

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ کارگاه گرافیک - پایه ۱۲ - رشته گرافیک - شاخه فنی‌وحرفه‌ای 

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ برش و دوخت پیراهن و یقه /لباس بچه گانه  -  رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۱ - شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ تعمیر سیستم برق خودرو/ شارژ برق -  پایه ۱۱- رشته مکانیک  - شاخه فنی‌وحرفه‌ای 

ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم 

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش‌دبستانی 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی- آموزش ( آواها و حروف) و شنیداری پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ زبان انگلیسی-شنیداری درس دوم پایه ۸ 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی - گرامر بخش دوم و تمرین های شنیداری پایه ۹

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠  آموزش مجازی -هوش چندگانه 

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:۰۰ زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی 

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۲  - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی  

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ کارگاه کار آفرینی و تولید  - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته‌ها 

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ فیزیک ۳ - حرکت باسرعت ثابت - پایه ۱۲ - رشته تجربی 
 
ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ فیزیک  ۲ فصل اول پتانسیل الکتریکی - پایه ۱۱ -رشته تجربی 

 شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی 

ساعت ۸ درس ریاضی آمار۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۲ پایه ۱۱ ادبیات و علوم انسانی 

ساعت ۱۰:۱۵ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی 

ساعت ۱۰:۴۵ درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی 

ساعت ۱۱:۱۵ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱:۴۵ درس زبان خارجی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها 

ساعت ۱۲:۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت ۸ علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 

ساعت ۸:۳۰  علوم و معارف قرآنی سه  پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 

ساعت ۱۱ درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی

ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن اول دبستان

ساعت ۱۵ دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی  

ساعت۱۵:۳۰ آموزش قرآن پایه هفتم مقطع  اول متوسطه

ارسال نظر