کد خبر 475317

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۲۹مهر

برنامه درسی روز سه‌شنبه ۲۹مهر مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه درسی روز سه‌شنبه ۲۹ مهر مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت ٨  تا ٨:٣٠ آموزش نرم افزار اتوکد /جلسه ۶ - تمامی پایه ها- مشترک رشته‌های معماری و فنی و حرفه ای
    
ساعت٨:٣٠ تا ٩ طراحی یک -جلسه ۴ -  پایه ۱۰-رشته گرافیک و نقاشی  - شاخه کار دانش و فنی‌وحرفه ای  

ساعت ۹ تا ۹:۳۰  طراحی و دوخت لباس بچه گانه  -پایه ۱۱- شاخه  فنی وحرفه ای   

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
آشنایی با موزه ها وپنجره ها -رشته تصویر سازی  - پایه ۱۲ - کاردانش 
 
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ متره و براورد -رشته نقشه کشی معماری   - پایه۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای و معماری 

 ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم 
 
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
 علوم تجربی  - مواد و الفبای زندگی  پایه هفتم

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ علوم تجربی  - از درون اتم چه خبر پایه هشتم  

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی  -  رفتار اتم با یکدیگر پایه نهم  

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی- الگوهای تلفیقی آموزش 

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ زیست شناسی ۲ -  پایه ۱۱-رشته علوم تجربی  
   
  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی  
     
 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی ۲  -  پایه ۱۱- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

ساعت ٢٠تا٢۰:٢۵ فیزیک ۲ / خطوط میدان    - پایه۱۱ -رشته علوم تجربی 

 ساعت٢٠:٢۵ تا٢۰:۵٠  فیزیک ۳ / درس شتاب  متوسط و لحظه ای   - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸ درس دین و زندگی۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
 شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی  چهارم  دبستان
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن  پایه چهارم 

ساعت۱۵ احکام۳پایه ۱۲ علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۵:۳۰ تاریخ اسلام ۳پایه ۱۲علوم و معارف اسلامی 

ساعت۱۶ علوم و معارف قرآنی۲پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۶:۳۰
پیام های آسمانی  درس سوم جلسه دوم پایه ۸متوسطه دوره اول.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر